ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
9
ผู้เข้าชมวันนี้
285
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11654
ผู้เข้าชมทั้งหมด
839203
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 141   
 
รายงานความก้าวหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำวันที่ ๖ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘
 
งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง งานบวช ณ สนามโรงเรียนวัดยางยี่แส หมู่ที่ 4 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จำนวน 1 คัน (16 มี.ค 58)
 งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง งานบวช ณ สนามโรงเรียนวัดยางยี่แส หมู่ที่ 4 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จำนวน 1 คัน (16 มี.ค 58)
งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง งานบวช ณ สนามโรงเรียนวัดยางยี่แส หมู่ที่ 4 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จำนวน 1 คัน (16 มี.ค 58)
 งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง งานบวช ณ สนามโรงเรียนวัดยางยี่แส หมู่ที่ 4 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จำนวน 1 คัน (16 มี.ค 58)
งาน อบจ.พบประชาชน ณ วัดบ้านทึง ต.สามชุก อ.สามชุก  จำนวน 1 คัน (19 มี.ค 58)
 งาน อบจ.พบประชาชน ณ วัดบ้านทึง ต.สามชุก อ.สามชุก จำนวน 1 คัน (19 มี.ค 58)
งาน อบจ.พบประชาชน ณ วัดบ้านทึง ต.สามชุก อ.สามชุก  จำนวน 1 คัน (19 มี.ค 58)
 งาน อบจ.พบประชาชน ณ วัดบ้านทึง ต.สามชุก อ.สามชุก จำนวน 1 คัน (19 มี.ค 58)
งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง งานแต่ง ณ ต.สวนแตง อ.เมืองฯ จำนวน 1 คัน (20 มี.ค 58)
 งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง งานแต่ง ณ ต.สวนแตง อ.เมืองฯ จำนวน 1 คัน (20 มี.ค 58)
งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง งานแต่ง ณ ต.สวนแตง อ.เมืองฯ จำนวน 1 คัน (20 มี.ค 58)
 งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง งานแต่ง ณ ต.สวนแตง อ.เมืองฯ จำนวน 1 คัน (20 มี.ค 58)
งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง งานแต่ง ณ ต.สวนแตง อ.เมืองฯ จำนวน 1 คัน (20 มี.ค 58)
 งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง งานแต่ง ณ ต.สวนแตง อ.เมืองฯ จำนวน 1 คัน (20 มี.ค 58)
งานแต่ง ณ ต.สวนแตง อ.เมืองฯ จำนวน 1 คัน (20 มี.ค 58)
 งานแต่ง ณ ต.สวนแตง อ.เมืองฯ จำนวน 1 คัน (20 มี.ค 58)
งานแต่ง ณ ต.สวนแตง อ.เมืองฯ จำนวน 1 คัน (20 มี.ค 58)
 งานแต่ง ณ ต.สวนแตง อ.เมืองฯ จำนวน 1 คัน (20 มี.ค 58)
งานแต่ง ณ ต.สวนแตง อ.เมืองฯ จำนวน 1 คัน (20 มี.ค 58)
 งานแต่ง ณ ต.สวนแตง อ.เมืองฯ จำนวน 1 คัน (20 มี.ค 58)
ฝ่ายบำรุงรักษาทางน้ำ รถขุดไฮโดรลิค ตค-3721 งานกำจัดวัชพืช เทศบาลตำบลเขาดิน ณ อำเภอเดิมบางฯ
 ฝ่ายบำรุงรักษาทางน้ำ รถขุดไฮโดรลิค ตค-3721 งานกำจัดวัชพืช เทศบาลตำบลเขาดิน ณ อำเภอเดิมบางฯ
ฝ่ายบำรุงรักษาทางน้ำ รถขุดไฮโดรลิค ตค-3721 งานกำจัดวัชพืช เทศบาลตำบลเขาดิน ณ อำเภอเดิมบางฯ
 ฝ่ายบำรุงรักษาทางน้ำ รถขุดไฮโดรลิค ตค-3721 งานกำจัดวัชพืช เทศบาลตำบลเขาดิน ณ อำเภอเดิมบางฯ
ฝ่ายบำรุงรักษาทางน้ำ รถขุดไฮโดรลิค ตค-3721 งานกำจัดวัชพืช เทศบาลตำบลเขาดิน ณ อำเภอเดิมบางฯ
 ฝ่ายบำรุงรักษาทางน้ำ รถขุดไฮโดรลิค ตค-3721 งานกำจัดวัชพืช เทศบาลตำบลเขาดิน ณ อำเภอเดิมบางฯ
รถขุดไฮดรอลิค อบจ. 64 สพ  งานกำจัดวัชพืช เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง
 รถขุดไฮดรอลิค อบจ. 64 สพ งานกำจัดวัชพืช เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง
รถขุดไฮดรอลิค อบจ. 64 สพ  งานกำจัดวัชพืช เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง
 รถขุดไฮดรอลิค อบจ. 64 สพ งานกำจัดวัชพืช เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง
รถขุดไฮดรอลิค อบจ. 64 สพ  งานกำจัดวัชพืช เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง
 รถขุดไฮดรอลิค อบจ. 64 สพ งานกำจัดวัชพืช เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111