ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
208
ผู้เข้าชมวันนี้
340
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6718
ผู้เข้าชมทั้งหมด
958620
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์กีฬา
จำนวนผู้เข้าชม : 7585   
 
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 26- 4 มี.ค. 2561
: 156   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 19- 25 ก.พ. 2561
: 164   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 12- 18 ก.พ. 2561
: 175   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๕ - ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๑
: 150   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๙ - ๔ ก.พ. ๒๕๖๑
: 191   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๕ - ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๑
: 151   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๒ - ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๑
: 154   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๕ - ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๑
: 189   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๘ - ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๑
: 160   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑ - ๗ ม.ค. ๒๕๖๑
: 175   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๕ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐
: 154   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ 18 – 24 ธ.ค. ๒๕๖๐
: 207   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๑. - ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๐
: 186   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๔. - ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๐
: 146   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๗ พ.ย. - ๓ ธ.ค. ๒๕๖๐
: 145   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒0 พ.ย. - ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๐
: 164   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๓ พ.ย. - ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๓ พ.ย. - ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๐
: 156   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๖ พ.ย. - ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๖ พ.ย. - ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๐
: 167   
	   รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๓๐ ต.ค. - ๕ พ.ย. ๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๓๐ ต.ค. - ๕ พ.ย. ๒๕๖๐
: 185   
	   รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๓ - ๒๙ ต.ค.๒๕๖๐
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๓ - ๒๙ ต.ค.๒๕๖๐
: 180   
1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111