ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
199
ผู้เข้าชมวันนี้
541
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11147
ผู้เข้าชมทั้งหมด
923889
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 117   
 
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวันที่ ๓ - ๗ เมษายน ๒๕๖๐
 
ประชาชนนำใบแจ้งความมาขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดคดี คนหายออกบ้านเกิน 24 ชั่วโมง
 ประชาชนนำใบแจ้งความมาขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดคดี คนหายออกบ้านเกิน 24 ชั่วโมง
ประชาชนนำใบแจ้งความมาขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดคดี คนหายออกบ้านเกิน 24 ชั่วโมง
 ประชาชนนำใบแจ้งความมาขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดคดี คนหายออกบ้านเกิน 24 ชั่วโมง
ประชาชนนำใบแจ้งความมาขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดคดี คนหายออกบ้านเกิน 24 ชั่วโมง
 ประชาชนนำใบแจ้งความมาขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดคดี คนหายออกบ้านเกิน 24 ชั่วโมง
เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องทำงานนายกอบจ.
 เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องทำงานนายกอบจ.
เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องทำงานนายกอบจ.
 เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องทำงานนายกอบจ.
เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องทำงานนายกอบจ.
 เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องทำงานนายกอบจ.
เข้าร่วมอัดรายการวิทยุ ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมอัดรายการวิทยุ ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
บริษัท เรเวล่า โคออปเปอร์เรชั่น จำกัด ขอเข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิด           ระบบเครือข่ายระบบแดเซสคอลโทร ที่ห้องประชุมสภา (ชั้นล่าง)
 บริษัท เรเวล่า โคออปเปอร์เรชั่น จำกัด ขอเข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิด ระบบเครือข่ายระบบแดเซสคอลโทร ที่ห้องประชุมสภา (ชั้นล่าง)
บริษัท เรเวล่า โคออปเปอร์เรชั่น จำกัด ขอเข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิด           ระบบเครือข่ายระบบแดเซสคอลโทร ที่ห้องประชุมสภา (ชั้นล่าง)
 บริษัท เรเวล่า โคออปเปอร์เรชั่น จำกัด ขอเข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิด ระบบเครือข่ายระบบแดเซสคอลโทร ที่ห้องประชุมสภา (ชั้นล่าง)
เข้าร่วมงานทำบุญประเพณีสงกรานต์ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
 เข้าร่วมงานทำบุญประเพณีสงกรานต์ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
เข้าร่วมงานทำบุญประเพณีสงกรานต์ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
 เข้าร่วมงานทำบุญประเพณีสงกรานต์ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
เข้าร่วมงานทำบุญประเพณีสงกรานต์ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
 เข้าร่วมงานทำบุญประเพณีสงกรานต์ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์            เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์            เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์            เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี 	- เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล ทุกวันพุธ ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี   - งานแถลงข่าวการประกวดเทพีสงกรานต์ ณ โรงแรมพฃร   - ประชุมการตรวจเยี่ยมส่วนราชการ กองแผนและงบประมาณ
 ประชุมปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี - เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล ทุกวันพุธ ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี - งานแถลงข่าวการประกวดเทพีสงกรานต์ ณ โรงแรมพฃร - ประชุมการตรวจเยี่ยมส่วนราชการ กองแผนและงบประมาณ
ประชุมปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี 	- เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล ทุกวันพุธ ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี   - งานแถลงข่าวการประกวดเทพีสงกรานต์ ณ โรงแรมพฃร   - ประชุมการตรวจเยี่ยมส่วนราชการ กองแผนและงบประมาณ
 ประชุมปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี - เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล ทุกวันพุธ ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี - งานแถลงข่าวการประกวดเทพีสงกรานต์ ณ โรงแรมพฃร - ประชุมการตรวจเยี่ยมส่วนราชการ กองแผนและงบประมาณ
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  	- ประชุมปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี 	- เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล ทุกวันพุธ ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี   - งานแถลงข่าวการประกวดเทพีสงกรานต์ ณ โรงแรมพฃร   - ประชุมการตรวจเยี่ยมส่วนราชการ กองแผนและงบประมาณ
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - ประชุมปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี - เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล ทุกวันพุธ ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี - งานแถลงข่าวการประกวดเทพีสงกรานต์ ณ โรงแรมพฃร - ประชุมการตรวจเยี่ยมส่วนราชการ กองแผนและงบประมาณ
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  	- ประชุมปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี 	- เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล ทุกวันพุธ ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี   - งานแถลงข่าวการประกวดเทพีสงกรานต์ ณ โรงแรมพฃร   - ประชุมการตรวจเยี่ยมส่วนราชการ กองแผนและงบประมาณ
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - ประชุมปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี - เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล ทุกวันพุธ ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี - งานแถลงข่าวการประกวดเทพีสงกรานต์ ณ โรงแรมพฃร - ประชุมการตรวจเยี่ยมส่วนราชการ กองแผนและงบประมาณ
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  	- ประชุมปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี 	- เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล ทุกวันพุธ ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี   - งานแถลงข่าวการประกวดเทพีสงกรานต์ ณ โรงแรมพฃร   - ประชุมการตรวจเยี่ยมส่วนราชการ กองแผนและงบประมาณ
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - ประชุมปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี - เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล ทุกวันพุธ ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี - งานแถลงข่าวการประกวดเทพีสงกรานต์ ณ โรงแรมพฃร - ประชุมการตรวจเยี่ยมส่วนราชการ กองแผนและงบประมาณ
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  	- ประชุมปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี 	- เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล ทุกวันพุธ ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี   - งานแถลงข่าวการประกวดเทพีสงกรานต์ ณ โรงแรมพฃร   - ประชุมการตรวจเยี่ยมส่วนราชการ กองแผนและงบประมาณ
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - ประชุมปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี - เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล ทุกวันพุธ ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี - งานแถลงข่าวการประกวดเทพีสงกรานต์ ณ โรงแรมพฃร - ประชุมการตรวจเยี่ยมส่วนราชการ กองแผนและงบประมาณ
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111