ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
199
ผู้เข้าชมวันนี้
541
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11147
ผู้เข้าชมทั้งหมด
923889
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 108   
 
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวันที่ ๑๕ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 
เข้าร่วมงานพิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้าน        อนุรักษ์แย้ไทย ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมงานพิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้าน อนุรักษ์แย้ไทย ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วมงานพิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้าน        อนุรักษ์แย้ไทย ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมงานพิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้าน อนุรักษ์แย้ไทย ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองฯ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีรถชนหน้าโรงเรียนสงวนหญิง
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองฯ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีรถชนหน้าโรงเรียนสงวนหญิง
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองฯ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีรถชนหน้าโรงเรียนสงวนหญิง
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองฯ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีรถชนหน้าโรงเรียนสงวนหญิง
ประชาชนนำใบแจ้งความมาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีรถยนต์ถูกชน
 ประชาชนนำใบแจ้งความมาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีรถยนต์ถูกชน
ประชาชนนำใบแจ้งความมาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีรถยนต์ถูกชน
 ประชาชนนำใบแจ้งความมาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีรถยนต์ถูกชน
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย         ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2560 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2560 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย         ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2560 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2560 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย         ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2560 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2560 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย         ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2560 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2560 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี
เซ็ตระบบกล้อง CCTV ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 เซ็ตระบบกล้อง CCTV ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
เซ็ตระบบกล้อง CCTV ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 เซ็ตระบบกล้อง CCTV ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
เซ็ตระบบกล้อง CCTV ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 เซ็ตระบบกล้อง CCTV ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
นำเสนอการใช้งานกล้องวงจรปิด CCTV ในการรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ   จากอบจ.แพร่ ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี
 นำเสนอการใช้งานกล้องวงจรปิด CCTV ในการรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จากอบจ.แพร่ ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี
นำเสนอการใช้งานกล้องวงจรปิด CCTV ในการรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ   จากอบจ.แพร่ ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี
 นำเสนอการใช้งานกล้องวงจรปิด CCTV ในการรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จากอบจ.แพร่ ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมเต้นแอโรบิคทุกวันพุธตามนโยบายฯ ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมเต้นแอโรบิคทุกวันพุธตามนโยบายฯ ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมเต้นแอโรบิคทุกวันพุธตามนโยบายฯ ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมเต้นแอโรบิคทุกวันพุธตามนโยบายฯ ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  		- ประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี 	 - ประชุม ก.จ.จ.ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี   - เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ทุกวันพุธ ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี   - รับคณะศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและรณรงค์ต่อต้านการทุจริต     ปลุกจิตสำนึก “อปท.ใสสะ อาด” ณ โรงแรมพชร จังหวัดสุพรรณบุรี           - รับคณะศึกษาดูงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จากอบจ.แพร่ ณ ห้องประชุมสภาฯ
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - ประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี - ประชุม ก.จ.จ.ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี - เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ทุกวันพุธ ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี - รับคณะศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ปลุกจิตสำนึก “อปท.ใสสะ อาด” ณ โรงแรมพชร จังหวัดสุพรรณบุรี - รับคณะศึกษาดูงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จากอบจ.แพร่ ณ ห้องประชุมสภาฯ
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  		- ประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี 	 - ประชุม ก.จ.จ.ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี   - เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ทุกวันพุธ ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี   - รับคณะศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและรณรงค์ต่อต้านการทุจริต     ปลุกจิตสำนึก “อปท.ใสสะ อาด” ณ โรงแรมพชร จังหวัดสุพรรณบุรี           - รับคณะศึกษาดูงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จากอบจ.แพร่ ณ ห้องประชุมสภาฯ
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - ประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี - ประชุม ก.จ.จ.ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี - เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ทุกวันพุธ ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี - รับคณะศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ปลุกจิตสำนึก “อปท.ใสสะ อาด” ณ โรงแรมพชร จังหวัดสุพรรณบุรี - รับคณะศึกษาดูงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จากอบจ.แพร่ ณ ห้องประชุมสภาฯ
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  		- ประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี 	 - ประชุม ก.จ.จ.ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี   - เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ทุกวันพุธ ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี   - รับคณะศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและรณรงค์ต่อต้านการทุจริต     ปลุกจิตสำนึก “อปท.ใสสะ อาด” ณ โรงแรมพชร จังหวัดสุพรรณบุรี           - รับคณะศึกษาดูงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จากอบจ.แพร่ ณ ห้องประชุมสภาฯ
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - ประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี - ประชุม ก.จ.จ.ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี - เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ทุกวันพุธ ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี - รับคณะศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ปลุกจิตสำนึก “อปท.ใสสะ อาด” ณ โรงแรมพชร จังหวัดสุพรรณบุรี - รับคณะศึกษาดูงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จากอบจ.แพร่ ณ ห้องประชุมสภาฯ
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  		- ประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี 	 - ประชุม ก.จ.จ.ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี   - เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ทุกวันพุธ ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี   - รับคณะศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและรณรงค์ต่อต้านการทุจริต     ปลุกจิตสำนึก “อปท.ใสสะ อาด” ณ โรงแรมพชร จังหวัดสุพรรณบุรี           - รับคณะศึกษาดูงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จากอบจ.แพร่ ณ ห้องประชุมสภาฯ
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - ประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกอบจ.สุพรรณบุรี - ประชุม ก.จ.จ.ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี - เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ทุกวันพุธ ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี - รับคณะศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ปลุกจิตสำนึก “อปท.ใสสะ อาด” ณ โรงแรมพชร จังหวัดสุพรรณบุรี - รับคณะศึกษาดูงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จากอบจ.แพร่ ณ ห้องประชุมสภาฯ
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111