ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
200
ผู้เข้าชมวันนี้
541
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11147
ผู้เข้าชมทั้งหมด
923889
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 116   
 
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวันที่ ๑๙ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
 
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดี ปาระเบิดขวด     หน้าวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และ คดีลักทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.ศรีประจันต์     มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีลักรถยนต์ และประชาชนนำใบแจ้งความมาขอดูภาพย้อนหลัง     จากกล้อง CCTV คดีรถชนมอเตอร์ไซต์ หน้าร้านรุ่งแสงเหล็กไทย
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดี ปาระเบิดขวด หน้าวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และ คดีลักทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.ศรีประจันต์ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีลักรถยนต์ และประชาชนนำใบแจ้งความมาขอดูภาพย้อนหลัง จากกล้อง CCTV คดีรถชนมอเตอร์ไซต์ หน้าร้านรุ่งแสงเหล็กไทย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดี ปาระเบิดขวด     หน้าวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และ คดีลักทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.ศรีประจันต์     มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีลักรถยนต์ และประชาชนนำใบแจ้งความมาขอดูภาพย้อนหลัง     จากกล้อง CCTV คดีรถชนมอเตอร์ไซต์ หน้าร้านรุ่งแสงเหล็กไทย
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดี ปาระเบิดขวด หน้าวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และ คดีลักทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.ศรีประจันต์ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีลักรถยนต์ และประชาชนนำใบแจ้งความมาขอดูภาพย้อนหลัง จากกล้อง CCTV คดีรถชนมอเตอร์ไซต์ หน้าร้านรุ่งแสงเหล็กไทย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดี ปาระเบิดขวด     หน้าวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และ คดีลักทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.ศรีประจันต์     มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีลักรถยนต์ และประชาชนนำใบแจ้งความมาขอดูภาพย้อนหลัง     จากกล้อง CCTV คดีรถชนมอเตอร์ไซต์ หน้าร้านรุ่งแสงเหล็กไทย
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดี ปาระเบิดขวด หน้าวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และ คดีลักทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.ศรีประจันต์ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีลักรถยนต์ และประชาชนนำใบแจ้งความมาขอดูภาพย้อนหลัง จากกล้อง CCTV คดีรถชนมอเตอร์ไซต์ หน้าร้านรุ่งแสงเหล็กไทย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดี ปาระเบิดขวด     หน้าวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และ คดีลักทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.ศรีประจันต์     มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีลักรถยนต์ และประชาชนนำใบแจ้งความมาขอดูภาพย้อนหลัง     จากกล้อง CCTV คดีรถชนมอเตอร์ไซต์ หน้าร้านรุ่งแสงเหล็กไทย
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดี ปาระเบิดขวด หน้าวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และ คดีลักทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.ศรีประจันต์ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีลักรถยนต์ และประชาชนนำใบแจ้งความมาขอดูภาพย้อนหลัง จากกล้อง CCTV คดีรถชนมอเตอร์ไซต์ หน้าร้านรุ่งแสงเหล็กไทย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดี ปาระเบิดขวด     หน้าวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และ คดีลักทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.ศรีประจันต์     มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีลักรถยนต์ และประชาชนนำใบแจ้งความมาขอดูภาพย้อนหลัง     จากกล้อง CCTV คดีรถชนมอเตอร์ไซต์ หน้าร้านรุ่งแสงเหล็กไทย
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดี ปาระเบิดขวด หน้าวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และ คดีลักทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.ศรีประจันต์ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีลักรถยนต์ และประชาชนนำใบแจ้งความมาขอดูภาพย้อนหลัง จากกล้อง CCTV คดีรถชนมอเตอร์ไซต์ หน้าร้านรุ่งแสงเหล็กไทย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดี ปาระเบิดขวด     หน้าวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และ คดีลักทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.ศรีประจันต์     มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีลักรถยนต์ และประชาชนนำใบแจ้งความมาขอดูภาพย้อนหลัง     จากกล้อง CCTV คดีรถชนมอเตอร์ไซต์ หน้าร้านรุ่งแสงเหล็กไทย
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดี ปาระเบิดขวด หน้าวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และ คดีลักทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.ศรีประจันต์ มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีลักรถยนต์ และประชาชนนำใบแจ้งความมาขอดูภาพย้อนหลัง จากกล้อง CCTV คดีรถชนมอเตอร์ไซต์ หน้าร้านรุ่งแสงเหล็กไทย
7.ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  	- ประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี 	- ประชุม ก.จ.จ.สุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 7.ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - ประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี - ประชุม ก.จ.จ.สุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
7.ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  	- ประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี 	- ประชุม ก.จ.จ.สุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 7.ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - ประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี - ประชุม ก.จ.จ.สุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
7.ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  	- ประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี 	- ประชุม ก.จ.จ.สุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 7.ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - ประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี - ประชุม ก.จ.จ.สุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
7.ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  	- ประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี 	- ประชุม ก.จ.จ.สุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 7.ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - ประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี - ประชุม ก.จ.จ.สุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย          ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ชั้น 4 ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ชั้น 4 ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี
จัดพิมพ์รายงานสถานการณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 422 กล้อง เริ่มวันที่ 23 มิ.ย.60
 จัดพิมพ์รายงานสถานการณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 422 กล้อง เริ่มวันที่ 23 มิ.ย.60
ส่งมอบอุปกรณ์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ สถานีขนส่งด่านช้าง
 ส่งมอบอุปกรณ์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ สถานีขนส่งด่านช้าง
ส่งมอบอุปกรณ์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ สถานีขนส่งด่านช้าง
 ส่งมอบอุปกรณ์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ สถานีขนส่งด่านช้าง
ส่งมอบอุปกรณ์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ สถานีขนส่งด่านช้าง
 ส่งมอบอุปกรณ์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ สถานีขนส่งด่านช้าง
ส่งมอบอุปกรณ์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ สถานีขนส่งด่านช้าง
 ส่งมอบอุปกรณ์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ สถานีขนส่งด่านช้าง
ส่งมอบอุปกรณ์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ สถานีขนส่งด่านช้าง
 ส่งมอบอุปกรณ์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ สถานีขนส่งด่านช้าง
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ สถานีขนส่งด่านช้าง จำนวน 20 กล้อง
 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ สถานีขนส่งด่านช้าง จำนวน 20 กล้อง
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ สถานีขนส่งด่านช้าง จำนวน 20 กล้อง
 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ สถานีขนส่งด่านช้าง จำนวน 20 กล้อง
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ สถานีขนส่งด่านช้าง จำนวน 20 กล้อง
 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ สถานีขนส่งด่านช้าง จำนวน 20 กล้อง
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ สถานีขนส่งด่านช้าง จำนวน 20 กล้อง
 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ สถานีขนส่งด่านช้าง จำนวน 20 กล้อง
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ สถานีขนส่งด่านช้าง จำนวน 20 กล้อง
 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ สถานีขนส่งด่านช้าง จำนวน 20 กล้อง
ร่วมรับประทานอาหารกับข้าราชการ พนักงาน กองแผนและงบประมาณ (3ม)
 ร่วมรับประทานอาหารกับข้าราชการ พนักงาน กองแผนและงบประมาณ (3ม)
ร่วมรับประทานอาหารกับข้าราชการ พนักงาน กองแผนและงบประมาณ (3ม)
 ร่วมรับประทานอาหารกับข้าราชการ พนักงาน กองแผนและงบประมาณ (3ม)
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111