ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
200
ผู้เข้าชมวันนี้
541
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11147
ผู้เข้าชมทั้งหมด
923889
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 124   
 
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวันที่ ๑๑ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีหมวกกันน๊อคหาย บริเวณห้างนาซ่ามอลล์ , คดีงัดแงะบ้าน บริเวณซอยโรงแรมดีลักษ์ และคดีรถชนแยกบางปลาหมอ
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีหมวกกันน๊อคหาย บริเวณห้างนาซ่ามอลล์ , คดีงัดแงะบ้าน บริเวณซอยโรงแรมดีลักษ์ และคดีรถชนแยกบางปลาหมอ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีหมวกกันน๊อคหาย บริเวณห้างนาซ่ามอลล์ , คดีงัดแงะบ้าน บริเวณซอยโรงแรมดีลักษ์ และคดีรถชนแยกบางปลาหมอ
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีหมวกกันน๊อคหาย บริเวณห้างนาซ่ามอลล์ , คดีงัดแงะบ้าน บริเวณซอยโรงแรมดีลักษ์ และคดีรถชนแยกบางปลาหมอ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีหมวกกันน๊อคหาย บริเวณห้างนาซ่ามอลล์ , คดีงัดแงะบ้าน บริเวณซอยโรงแรมดีลักษ์ และคดีรถชนแยกบางปลาหมอ
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีหมวกกันน๊อคหาย บริเวณห้างนาซ่ามอลล์ , คดีงัดแงะบ้าน บริเวณซอยโรงแรมดีลักษ์ และคดีรถชนแยกบางปลาหมอ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีหมวกกันน๊อคหาย บริเวณห้างนาซ่ามอลล์ , คดีงัดแงะบ้าน บริเวณซอยโรงแรมดีลักษ์ และคดีรถชนแยกบางปลาหมอ
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีหมวกกันน๊อคหาย บริเวณห้างนาซ่ามอลล์ , คดีงัดแงะบ้าน บริเวณซอยโรงแรมดีลักษ์ และคดีรถชนแยกบางปลาหมอ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีหมวกกันน๊อคหาย บริเวณห้างนาซ่ามอลล์ , คดีงัดแงะบ้าน บริเวณซอยโรงแรมดีลักษ์ และคดีรถชนแยกบางปลาหมอ
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีหมวกกันน๊อคหาย บริเวณห้างนาซ่ามอลล์ , คดีงัดแงะบ้าน บริเวณซอยโรงแรมดีลักษ์ และคดีรถชนแยกบางปลาหมอ
เข้าร่วมประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2560ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2560ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2560ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2560ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2560ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2560ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจ.สุพรรณบุรี
ช่างมาเซ็ตระบบกล้อง CCTV
 ช่างมาเซ็ตระบบกล้อง CCTV
ช่างมาเซ็ตระบบกล้อง CCTV
 ช่างมาเซ็ตระบบกล้อง CCTV
ช่างมาเซ็ตระบบกล้อง CCTV
 ช่างมาเซ็ตระบบกล้อง CCTV
ช่างมาเซ็ตระบบกล้อง CCTV
 ช่างมาเซ็ตระบบกล้อง CCTV
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่นโดยจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) เพิ่มเติม        ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมสองพันบุรี
 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่นโดยจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมสองพันบุรี
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่นโดยจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) เพิ่มเติม        ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมสองพันบุรี
 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่นโดยจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมสองพันบุรี
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่นโดยจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) เพิ่มเติม        ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมสองพันบุรี
 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่นโดยจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมสองพันบุรี
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่นโดยจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) เพิ่มเติม        ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมสองพันบุรี
 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่นโดยจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมสองพันบุรี
เข้าร่วมประชุมกำหนดทิศทางเสริมสร้างการป้องกันในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยระบบ       กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมกำหนดทิศทางเสริมสร้างการป้องกันในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุมกำหนดทิศทางเสริมสร้างการป้องกันในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยระบบ       กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมกำหนดทิศทางเสริมสร้างการป้องกันในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุมกำหนดทิศทางเสริมสร้างการป้องกันในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยระบบ       กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมกำหนดทิศทางเสริมสร้างการป้องกันในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุมกำหนดทิศทางเสริมสร้างการป้องกันในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยระบบ       กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมกำหนดทิศทางเสริมสร้างการป้องกันในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุมกำหนดทิศทางเสริมสร้างการป้องกันในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยระบบ       กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมกำหนดทิศทางเสริมสร้างการป้องกันในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุมกำหนดทิศทางเสริมสร้างการป้องกันในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยระบบ       กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมกำหนดทิศทางเสริมสร้างการป้องกันในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุมจัดทำงบประมาณ ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมจัดทำงบประมาณ ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุมจัดทำงบประมาณ ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมจัดทำงบประมาณ ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุมจัดทำงบประมาณ ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมจัดทำงบประมาณ ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี
ไปศึกษาดูงานโครงการ Smart city ณ เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 ไปศึกษาดูงานโครงการ Smart city ณ เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ไปศึกษาดูงานโครงการ Smart city ณ เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 ไปศึกษาดูงานโครงการ Smart city ณ เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ไปศึกษาดูงานโครงการ Smart city ณ เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 ไปศึกษาดูงานโครงการ Smart city ณ เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เจ้าหน้าที่ สตง. มาตรวจครุภัณฑ์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 เจ้าหน้าที่ สตง. มาตรวจครุภัณฑ์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ สตง. มาตรวจครุภัณฑ์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 เจ้าหน้าที่ สตง. มาตรวจครุภัณฑ์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ สตง. มาตรวจครุภัณฑ์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 เจ้าหน้าที่ สตง. มาตรวจครุภัณฑ์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ สตง. มาตรวจครุภัณฑ์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 เจ้าหน้าที่ สตง. มาตรวจครุภัณฑ์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ สตง. มาตรวจครุภัณฑ์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 เจ้าหน้าที่ สตง. มาตรวจครุภัณฑ์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ สตง. มาตรวจครุภัณฑ์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 เจ้าหน้าที่ สตง. มาตรวจครุภัณฑ์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  	- ประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี 	- เต้นแอโรบิคตามนโยบาย ทุกวันพุธ ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี 	- ติดตั้งโน๊ตบุ้คในการแสดงระเบียบวาระการประชุมกำหนดจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 	 ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี           - ประชุมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่นโดยจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564)           เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมสองพันบุรี          -เข้าร่วมประชุมจัดทำงบประมาณ ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - ประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี - เต้นแอโรบิคตามนโยบาย ทุกวันพุธ ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี - ติดตั้งโน๊ตบุ้คในการแสดงระเบียบวาระการประชุมกำหนดจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี - ประชุมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่นโดยจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมสองพันบุรี -เข้าร่วมประชุมจัดทำงบประมาณ ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  	- ประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี 	- เต้นแอโรบิคตามนโยบาย ทุกวันพุธ ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี 	- ติดตั้งโน๊ตบุ้คในการแสดงระเบียบวาระการประชุมกำหนดจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 	 ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี           - ประชุมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่นโดยจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564)           เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมสองพันบุรี          -เข้าร่วมประชุมจัดทำงบประมาณ ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - ประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี - เต้นแอโรบิคตามนโยบาย ทุกวันพุธ ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี - ติดตั้งโน๊ตบุ้คในการแสดงระเบียบวาระการประชุมกำหนดจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี - ประชุมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่นโดยจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมสองพันบุรี -เข้าร่วมประชุมจัดทำงบประมาณ ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  	- ประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี 	- เต้นแอโรบิคตามนโยบาย ทุกวันพุธ ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี 	- ติดตั้งโน๊ตบุ้คในการแสดงระเบียบวาระการประชุมกำหนดจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 	 ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี           - ประชุมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่นโดยจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564)           เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมสองพันบุรี          -เข้าร่วมประชุมจัดทำงบประมาณ ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - ประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี - เต้นแอโรบิคตามนโยบาย ทุกวันพุธ ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี - ติดตั้งโน๊ตบุ้คในการแสดงระเบียบวาระการประชุมกำหนดจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี - ประชุมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่นโดยจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมสองพันบุรี -เข้าร่วมประชุมจัดทำงบประมาณ ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111