ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
223
ผู้เข้าชมวันนี้
591
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6945
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1000401
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 210   
 
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวันที่ ๗- ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๐
 
จนท. ตำรวจ ภจว.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีรถชน, คดีทองรูปพรรณ 	หล่นหายที่ร้านชบา,คดีทำร้ายร่างกาย และประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูกล้อง CCTV คดีรถชนแล้วหนี 	คดีรถเฉี่ยวชน
 จนท. ตำรวจ ภจว.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีรถชน, คดีทองรูปพรรณ หล่นหายที่ร้านชบา,คดีทำร้ายร่างกาย และประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูกล้อง CCTV คดีรถชนแล้วหนี คดีรถเฉี่ยวชน
จนท. ตำรวจ ภจว.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีรถชน, คดีทองรูปพรรณ 	หล่นหายที่ร้านชบา,คดีทำร้ายร่างกาย และประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูกล้อง CCTV คดีรถชนแล้วหนี 	คดีรถเฉี่ยวชน
 จนท. ตำรวจ ภจว.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีรถชน, คดีทองรูปพรรณ หล่นหายที่ร้านชบา,คดีทำร้ายร่างกาย และประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูกล้อง CCTV คดีรถชนแล้วหนี คดีรถเฉี่ยวชน
จนท. ตำรวจ ภจว.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีรถชน, คดีทองรูปพรรณ 	หล่นหายที่ร้านชบา,คดีทำร้ายร่างกาย และประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูกล้อง CCTV คดีรถชนแล้วหนี 	คดีรถเฉี่ยวชน
 จนท. ตำรวจ ภจว.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีรถชน, คดีทองรูปพรรณ หล่นหายที่ร้านชบา,คดีทำร้ายร่างกาย และประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูกล้อง CCTV คดีรถชนแล้วหนี คดีรถเฉี่ยวชน
จนท. ตำรวจ ภจว.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีรถชน, คดีทองรูปพรรณ 	หล่นหายที่ร้านชบา,คดีทำร้ายร่างกาย และประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูกล้อง CCTV คดีรถชนแล้วหนี 	คดีรถเฉี่ยวชน
 จนท. ตำรวจ ภจว.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีรถชน, คดีทองรูปพรรณ หล่นหายที่ร้านชบา,คดีทำร้ายร่างกาย และประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูกล้อง CCTV คดีรถชนแล้วหนี คดีรถเฉี่ยวชน
ร่วมจัดทำประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง
 ร่วมจัดทำประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง
ร่วมจัดทำประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง
 ร่วมจัดทำประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีฯ ร่วมมอบตู้เย็นและพัดลมสนับสนุนงานกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๑๐ อำเภอ
 หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีฯ ร่วมมอบตู้เย็นและพัดลมสนับสนุนงานกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๑๐ อำเภอ
ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ให้หน่วยตรวจสอบภายใน, และที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์
 ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ให้หน่วยตรวจสอบภายใน, และที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์
ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ให้หน่วยตรวจสอบภายใน, และที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์
 ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ให้หน่วยตรวจสอบภายใน, และที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง และเข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ  	ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง และเข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง และเข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ  	ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง และเข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี
การเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาฯ อบจ.สุพรรณบุรี
 การเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาฯ อบจ.สุพรรณบุรี
การเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาฯ อบจ.สุพรรณบุรี
 การเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาฯ อบจ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมฟังพระสวดอภิธรรมศพตาของ จนท. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ วัดหนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ
 เข้าร่วมฟังพระสวดอภิธรรมศพตาของ จนท. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ วัดหนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ
เข้าร่วมฟังพระสวดอภิธรรมศพตาของ จนท. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ วัดหนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ
 เข้าร่วมฟังพระสวดอภิธรรมศพตาของ จนท. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ วัดหนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ
ร่วมงานเฉลิมพระเกียร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 	พระชนพรรษา ๘๕ พรรษา (เช้า - บ่าย) ณ ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี
 ร่วมงานเฉลิมพระเกียร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนพรรษา ๘๕ พรรษา (เช้า - บ่าย) ณ ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี
ร่วมงานเฉลิมพระเกียร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 	พระชนพรรษา ๘๕ พรรษา (เช้า - บ่าย) ณ ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี
 ร่วมงานเฉลิมพระเกียร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนพรรษา ๘๕ พรรษา (เช้า - บ่าย) ณ ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี
ร่วมงานเฉลิมพระเกียร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 	พระชนพรรษา ๘๕ พรรษา (เช้า - บ่าย) ณ ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี
 ร่วมงานเฉลิมพระเกียร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนพรรษา ๘๕ พรรษา (เช้า - บ่าย) ณ ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111