ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
209
ผู้เข้าชมวันนี้
601
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6955
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1000411
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 205   
 
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐
 
จนท. ตำรวจ ภจว.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีลักทรัพย์, คดีรถตู้ชนมอเตอร์ไซต์  	และประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูกล้อง CCTV คดีคนหายออกจากบ้าน
 จนท. ตำรวจ ภจว.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีลักทรัพย์, คดีรถตู้ชนมอเตอร์ไซต์ และประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูกล้อง CCTV คดีคนหายออกจากบ้าน
จนท. ตำรวจ ภจว.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีลักทรัพย์, คดีรถตู้ชนมอเตอร์ไซต์  	และประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูกล้อง CCTV คดีคนหายออกจากบ้าน
 จนท. ตำรวจ ภจว.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีลักทรัพย์, คดีรถตู้ชนมอเตอร์ไซต์ และประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูกล้อง CCTV คดีคนหายออกจากบ้าน
จนท. ตำรวจ ภจว.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีลักทรัพย์, คดีรถตู้ชนมอเตอร์ไซต์  	และประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูกล้อง CCTV คดีคนหายออกจากบ้าน
 จนท. ตำรวจ ภจว.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้อง CCTV คดีลักทรัพย์, คดีรถตู้ชนมอเตอร์ไซต์ และประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูกล้อง CCTV คดีคนหายออกจากบ้าน
ไปพบอาจารย์ที่วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง อ.อู่ทอง เกี่ยวกับกำหนดคุณลักษณะกล้อง CCTV
 ไปพบอาจารย์ที่วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง อ.อู่ทอง เกี่ยวกับกำหนดคุณลักษณะกล้อง CCTV
ไปพบอาจารย์ที่วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง อ.อู่ทอง เกี่ยวกับกำหนดคุณลักษณะกล้อง CCTV
 ไปพบอาจารย์ที่วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง อ.อู่ทอง เกี่ยวกับกำหนดคุณลักษณะกล้อง CCTV
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มานิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน
 อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มานิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มานิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน
 อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มานิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน
ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าห้องปลัดฯ
 ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าห้องปลัดฯ
ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าห้องปลัดฯ
 ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าห้องปลัดฯ
เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม MC 		ชั้น ๔  ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม MC ชั้น ๔ ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม MC 		ชั้น ๔  ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม MC ชั้น ๔ ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี
ประสานงานปรีกษาผู้เชี่ยวฃาญและปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
 ประสานงานปรีกษาผู้เชี่ยวฃาญและปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
ประสานงานปรีกษาผู้เชี่ยวฃาญและปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
 ประสานงานปรีกษาผู้เชี่ยวฃาญและปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี
เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบโปรแกรมจัดเก็บรายได้ออนไลน์ 		ประจำปี ๒๕๖๐ ของ อบจ.สุพรรณบุรี ณ โรงแรมพชร
 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบโปรแกรมจัดเก็บรายได้ออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๐ ของ อบจ.สุพรรณบุรี ณ โรงแรมพชร
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบโปรแกรมจัดเก็บรายได้ออนไลน์ 		ประจำปี ๒๕๖๐ ของ อบจ.สุพรรณบุรี ณ โรงแรมพชร
 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบโปรแกรมจัดเก็บรายได้ออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๐ ของ อบจ.สุพรรณบุรี ณ โรงแรมพชร
การปรึกษาหารือ Morning Brief ณ หอประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
 การปรึกษาหารือ Morning Brief ณ หอประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
การปรึกษาหารือ Morning Brief ณ หอประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
 การปรึกษาหารือ Morning Brief ณ หอประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
ระเบียบวาระการประชุม ก.จ.จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมขุนฃ้างศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี
 ระเบียบวาระการประชุม ก.จ.จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมขุนฃ้างศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี
ระเบียบวาระการประชุม ก.จ.จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมขุนฃ้างศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี
 ระเบียบวาระการประชุม ก.จ.จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมขุนฃ้างศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี
การสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้าง ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
 การสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้าง ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
การสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้าง ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
 การสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้าง ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111