ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
237
ผู้เข้าชมวันนี้
580
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6934
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1000390
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 230   
 
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวันที่ ๕ - ๙ กันยายน ๒๕๖๐
 
จนท. ตำรวจสภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ย้อนหลัง คดีหลักทรัพย์, คดีรถชนสิ่งของ 		ในบริเวณงานกระจาด ประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)       ย้อนหลัง คดีทำเอกสารหล่นหายและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ มาขอดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ย้อนหลัง
 จนท. ตำรวจสภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ย้อนหลัง คดีหลักทรัพย์, คดีรถชนสิ่งของ ในบริเวณงานกระจาด ประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ย้อนหลัง คดีทำเอกสารหล่นหายและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ มาขอดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ย้อนหลัง
จนท. ตำรวจสภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ย้อนหลัง คดีหลักทรัพย์, คดีรถชนสิ่งของ 		ในบริเวณงานกระจาด ประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)       ย้อนหลัง คดีทำเอกสารหล่นหายและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ มาขอดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ย้อนหลัง
 จนท. ตำรวจสภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ย้อนหลัง คดีหลักทรัพย์, คดีรถชนสิ่งของ ในบริเวณงานกระจาด ประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ย้อนหลัง คดีทำเอกสารหล่นหายและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ มาขอดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ย้อนหลัง
จนท. ตำรวจสภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ย้อนหลัง คดีหลักทรัพย์, คดีรถชนสิ่งของ 		ในบริเวณงานกระจาด ประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)       ย้อนหลัง คดีทำเอกสารหล่นหายและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ มาขอดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ย้อนหลัง
 จนท. ตำรวจสภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ย้อนหลัง คดีหลักทรัพย์, คดีรถชนสิ่งของ ในบริเวณงานกระจาด ประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ย้อนหลัง คดีทำเอกสารหล่นหายและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ มาขอดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ย้อนหลัง
จนท. ตำรวจสภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ย้อนหลัง คดีหลักทรัพย์, คดีรถชนสิ่งของ 		ในบริเวณงานกระจาด ประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)       ย้อนหลัง คดีทำเอกสารหล่นหายและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ มาขอดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ย้อนหลัง
 จนท. ตำรวจสภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ย้อนหลัง คดีหลักทรัพย์, คดีรถชนสิ่งของ ในบริเวณงานกระจาด ประชาชนนำใบแจ้งความ มาขอดูภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ย้อนหลัง คดีทำเอกสารหล่นหายและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ มาขอดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ย้อนหลัง
จนท.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการติดตั้งคอมพิวเตอร์และจัดสถานที่ทดสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 		ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
 จนท.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการติดตั้งคอมพิวเตอร์และจัดสถานที่ทดสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
จนท.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการติดตั้งคอมพิวเตอร์และจัดสถานที่ทดสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 		ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
 จนท.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการติดตั้งคอมพิวเตอร์และจัดสถานที่ทดสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
จนท.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมเป็นคณะกรรมการเปิดซองกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 จนท.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมเป็นคณะกรรมการเปิดซองกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
จนท.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมเป็นคณะกรรมการเปิดซองกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 จนท.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมเป็นคณะกรรมการเปิดซองกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
จนท.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมเป็นคณะกรรมการเปิดซองกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 จนท.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมเป็นคณะกรรมการเปิดซองกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
เทสทักษระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ทั้ง ๓ บริษัท ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
 เทสทักษระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ทั้ง ๓ บริษัท ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
เทสทักษระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ทั้ง ๓ บริษัท ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
 เทสทักษระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ทั้ง ๓ บริษัท ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
เทสทักษระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ทั้ง ๓ บริษัท ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
 เทสทักษระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ทั้ง ๓ บริษัท ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 		ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 		ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 		ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด จ.สุพรรณบุรี ณ บริเวณข้างปั้มเชลล์
 ร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด จ.สุพรรณบุรี ณ บริเวณข้างปั้มเชลล์
ร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด จ.สุพรรณบุรี ณ บริเวณข้างปั้มเชลล์
 ร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด จ.สุพรรณบุรี ณ บริเวณข้างปั้มเชลล์
ร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด จ.สุพรรณบุรี ณ บริเวณข้างปั้มเชลล์
 ร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด จ.สุพรรณบุรี ณ บริเวณข้างปั้มเชลล์
เซตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สถานีขนส่งด่านช้าง อ.ด่านช้าง
 เซตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สถานีขนส่งด่านช้าง อ.ด่านช้าง
เซตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สถานีขนส่งด่านช้าง อ.ด่านช้าง
 เซตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สถานีขนส่งด่านช้าง อ.ด่านช้าง
ซ่อมเครื่องปริ้นที่หน่วยตรวจสอบภายในและศูนย์กีฬา
 ซ่อมเครื่องปริ้นที่หน่วยตรวจสอบภายในและศูนย์กีฬา
ซ่อมเครื่องปริ้นที่หน่วยตรวจสอบภายในและศูนย์กีฬา
 ซ่อมเครื่องปริ้นที่หน่วยตรวจสอบภายในและศูนย์กีฬา
ช่างมาเซตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ที่ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ช่างมาเซตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ที่ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่างมาเซตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ที่ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ช่างมาเซตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ที่ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  		- เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี 		- การปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี 		- ต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี 		- การประชุมของกองพัสดุและทรัพย์สิน ณ ห้องประชุมข้องห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี - การปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี - ต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี - การประชุมของกองพัสดุและทรัพย์สิน ณ ห้องประชุมข้องห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  		- เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี 		- การปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี 		- ต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี 		- การประชุมของกองพัสดุและทรัพย์สิน ณ ห้องประชุมข้องห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี - การปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี - ต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี - การประชุมของกองพัสดุและทรัพย์สิน ณ ห้องประชุมข้องห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  		- เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี 		- การปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี 		- ต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี 		- การประชุมของกองพัสดุและทรัพย์สิน ณ ห้องประชุมข้องห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี - การปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี - ต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี - การประชุมของกองพัสดุและทรัพย์สิน ณ ห้องประชุมข้องห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  		- เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี 		- การปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี 		- ต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี 		- การประชุมของกองพัสดุและทรัพย์สิน ณ ห้องประชุมข้องห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี - การปรึกษาหารือ Morning Brief ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี - ต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี - การประชุมของกองพัสดุและทรัพย์สิน ณ ห้องประชุมข้องห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
ตรวจติดตามงานบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
 ตรวจติดตามงานบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
ตรวจติดตามงานบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
 ตรวจติดตามงานบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
ตรวจติดตามงานบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
 ตรวจติดตามงานบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
ตรวจติดตามงานบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
 ตรวจติดตามงานบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111