ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
158
ผู้เข้าชมวันนี้
450
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6858
ผู้เข้าชมทั้งหมด
958760
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 179   
 
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน ๑๖-๒0 ตุลาคม ๒๕๖๐
 
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดีขโมยโทรศัพท์,       คดีขโมยรถมอเตอร์ไซต์, คดีลักรถยนต์, คดีพยายามขโมยรถมอเตอร์ไซต์และคดีเหตุลักทรัพย์
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดีขโมยโทรศัพท์, คดีขโมยรถมอเตอร์ไซต์, คดีลักรถยนต์, คดีพยายามขโมยรถมอเตอร์ไซต์และคดีเหตุลักทรัพย์
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดีขโมยโทรศัพท์,       คดีขโมยรถมอเตอร์ไซต์, คดีลักรถยนต์, คดีพยายามขโมยรถมอเตอร์ไซต์และคดีเหตุลักทรัพย์
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดีขโมยโทรศัพท์, คดีขโมยรถมอเตอร์ไซต์, คดีลักรถยนต์, คดีพยายามขโมยรถมอเตอร์ไซต์และคดีเหตุลักทรัพย์
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดีขโมยโทรศัพท์,       คดีขโมยรถมอเตอร์ไซต์, คดีลักรถยนต์, คดีพยายามขโมยรถมอเตอร์ไซต์และคดีเหตุลักทรัพย์
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดีขโมยโทรศัพท์, คดีขโมยรถมอเตอร์ไซต์, คดีลักรถยนต์, คดีพยายามขโมยรถมอเตอร์ไซต์และคดีเหตุลักทรัพย์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับ พ.อ. เชาว์ ธีระชาติ (หน. กกร. กกล. รส. มทบ.17) ได้มาขอคำแนะนำ 		ในการดูแลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับ พ.อ. เชาว์ ธีระชาติ (หน. กกร. กกล. รส. มทบ.17) ได้มาขอคำแนะนำ ในการดูแลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับ พ.อ. เชาว์ ธีระชาติ (หน. กกร. กกล. รส. มทบ.17) ได้มาขอคำแนะนำ 		ในการดูแลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับ พ.อ. เชาว์ ธีระชาติ (หน. กกร. กกล. รส. มทบ.17) ได้มาขอคำแนะนำ ในการดูแลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ร่วมมอบข้าวสาร – อาหารแห้ง ให้กับวัดไทรงามธรรมราราม ต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 ร่วมมอบข้าวสาร – อาหารแห้ง ให้กับวัดไทรงามธรรมราราม ต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ร่วมมอบข้าวสาร – อาหารแห้ง ให้กับวัดไทรงามธรรมราราม ต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 ร่วมมอบข้าวสาร – อาหารแห้ง ให้กับวัดไทรงามธรรมราราม ต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ปรับปรุงเดินสายแลนระบบอินเตอร์เน็ตที่กองช่างและพัฒนาชนบท
 ปรับปรุงเดินสายแลนระบบอินเตอร์เน็ตที่กองช่างและพัฒนาชนบท
ปรับปรุงเดินสายแลนระบบอินเตอร์เน็ตที่กองช่างและพัฒนาชนบท
 ปรับปรุงเดินสายแลนระบบอินเตอร์เน็ตที่กองช่างและพัฒนาชนบท
เชื่อมต่อสัญญาณภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารด่านช้าง
 เชื่อมต่อสัญญาณภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารด่านช้าง
ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ กองพัฒนาชนบท และสถานีขนส่งด่านช้าง
 ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ กองพัฒนาชนบท และสถานีขนส่งด่านช้าง
ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ กองพัฒนาชนบท และสถานีขนส่งด่านช้าง
 ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ กองพัฒนาชนบท และสถานีขนส่งด่านช้าง
อัดรายการวิทยุ ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี
 อัดรายการวิทยุ ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  	  - เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี 	  - ติดตั้งโปรเจคเตอร์การประชุม กจจ. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพลชั้น 3 ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี 	  - ติดตั้งโปรเจคเตอร์ประชุมกองกองแผนฯ ณ ห้องประชุมสภาฯ (ห้องเล็ก) อบจ.สุพรรณบุรี 	  - ติดตั้งโน๊ตบุ๊ค ประชุม (smart city) ณ ข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี - ติดตั้งโปรเจคเตอร์การประชุม กจจ. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพลชั้น 3 ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี - ติดตั้งโปรเจคเตอร์ประชุมกองกองแผนฯ ณ ห้องประชุมสภาฯ (ห้องเล็ก) อบจ.สุพรรณบุรี - ติดตั้งโน๊ตบุ๊ค ประชุม (smart city) ณ ข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  	  - เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี 	  - ติดตั้งโปรเจคเตอร์การประชุม กจจ. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพลชั้น 3 ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี 	  - ติดตั้งโปรเจคเตอร์ประชุมกองกองแผนฯ ณ ห้องประชุมสภาฯ (ห้องเล็ก) อบจ.สุพรรณบุรี 	  - ติดตั้งโน๊ตบุ๊ค ประชุม (smart city) ณ ข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี - ติดตั้งโปรเจคเตอร์การประชุม กจจ. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพลชั้น 3 ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี - ติดตั้งโปรเจคเตอร์ประชุมกองกองแผนฯ ณ ห้องประชุมสภาฯ (ห้องเล็ก) อบจ.สุพรรณบุรี - ติดตั้งโน๊ตบุ๊ค ประชุม (smart city) ณ ข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  	  - เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี 	  - ติดตั้งโปรเจคเตอร์การประชุม กจจ. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพลชั้น 3 ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี 	  - ติดตั้งโปรเจคเตอร์ประชุมกองกองแผนฯ ณ ห้องประชุมสภาฯ (ห้องเล็ก) อบจ.สุพรรณบุรี 	  - ติดตั้งโน๊ตบุ๊ค ประชุม (smart city) ณ ข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี - ติดตั้งโปรเจคเตอร์การประชุม กจจ. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพลชั้น 3 ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี - ติดตั้งโปรเจคเตอร์ประชุมกองกองแผนฯ ณ ห้องประชุมสภาฯ (ห้องเล็ก) อบจ.สุพรรณบุรี - ติดตั้งโน๊ตบุ๊ค ประชุม (smart city) ณ ข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  	  - เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี 	  - ติดตั้งโปรเจคเตอร์การประชุม กจจ. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพลชั้น 3 ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี 	  - ติดตั้งโปรเจคเตอร์ประชุมกองกองแผนฯ ณ ห้องประชุมสภาฯ (ห้องเล็ก) อบจ.สุพรรณบุรี 	  - ติดตั้งโน๊ตบุ๊ค ประชุม (smart city) ณ ข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี - ติดตั้งโปรเจคเตอร์การประชุม กจจ. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพลชั้น 3 ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี - ติดตั้งโปรเจคเตอร์ประชุมกองกองแผนฯ ณ ห้องประชุมสภาฯ (ห้องเล็ก) อบจ.สุพรรณบุรี - ติดตั้งโน๊ตบุ๊ค ประชุม (smart city) ณ ข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  	  - เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี 	  - ติดตั้งโปรเจคเตอร์การประชุม กจจ. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพลชั้น 3 ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี 	  - ติดตั้งโปรเจคเตอร์ประชุมกองกองแผนฯ ณ ห้องประชุมสภาฯ (ห้องเล็ก) อบจ.สุพรรณบุรี 	  - ติดตั้งโน๊ตบุ๊ค ประชุม (smart city) ณ ข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี - ติดตั้งโปรเจคเตอร์การประชุม กจจ. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพลชั้น 3 ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี - ติดตั้งโปรเจคเตอร์ประชุมกองกองแผนฯ ณ ห้องประชุมสภาฯ (ห้องเล็ก) อบจ.สุพรรณบุรี - ติดตั้งโน๊ตบุ๊ค ประชุม (smart city) ณ ข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  	  - เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี 	  - ติดตั้งโปรเจคเตอร์การประชุม กจจ. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพลชั้น 3 ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี 	  - ติดตั้งโปรเจคเตอร์ประชุมกองกองแผนฯ ณ ห้องประชุมสภาฯ (ห้องเล็ก) อบจ.สุพรรณบุรี 	  - ติดตั้งโน๊ตบุ๊ค ประชุม (smart city) ณ ข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี - ติดตั้งโปรเจคเตอร์การประชุม กจจ. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพลชั้น 3 ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี - ติดตั้งโปรเจคเตอร์ประชุมกองกองแผนฯ ณ ห้องประชุมสภาฯ (ห้องเล็ก) อบจ.สุพรรณบุรี - ติดตั้งโน๊ตบุ๊ค ประชุม (smart city) ณ ข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  	  - เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี 	  - ติดตั้งโปรเจคเตอร์การประชุม กจจ. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพลชั้น 3 ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี 	  - ติดตั้งโปรเจคเตอร์ประชุมกองกองแผนฯ ณ ห้องประชุมสภาฯ (ห้องเล็ก) อบจ.สุพรรณบุรี 	  - ติดตั้งโน๊ตบุ๊ค ประชุม (smart city) ณ ข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี - ติดตั้งโปรเจคเตอร์การประชุม กจจ. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพลชั้น 3 ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี - ติดตั้งโปรเจคเตอร์ประชุมกองกองแผนฯ ณ ห้องประชุมสภาฯ (ห้องเล็ก) อบจ.สุพรรณบุรี - ติดตั้งโน๊ตบุ๊ค ประชุม (smart city) ณ ข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  	  - เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี 	  - ติดตั้งโปรเจคเตอร์การประชุม กจจ. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพลชั้น 3 ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี 	  - ติดตั้งโปรเจคเตอร์ประชุมกองกองแผนฯ ณ ห้องประชุมสภาฯ (ห้องเล็ก) อบจ.สุพรรณบุรี 	  - ติดตั้งโน๊ตบุ๊ค ประชุม (smart city) ณ ข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - เข้าร่วมเต้นแอโรบิคตามนโยบายฯ ณ หอประชุม อบจ. สุพรรณบุรี - ติดตั้งโปรเจคเตอร์การประชุม กจจ. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพลชั้น 3 ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี - ติดตั้งโปรเจคเตอร์ประชุมกองกองแผนฯ ณ ห้องประชุมสภาฯ (ห้องเล็ก) อบจ.สุพรรณบุรี - ติดตั้งโน๊ตบุ๊ค ประชุม (smart city) ณ ข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111