ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
250
ผู้เข้าชมวันนี้
286
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8752
ผู้เข้าชมทั้งหมด
972377
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์ท่องเที่ยว
จำนวนผู้เข้าชม : 7457   
 
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ 30-6 พฤษภาคม ๒๕๖๑
: 116   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ 2-8 เมษายน ๒๕๖๑
: 93   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ 9-15 เมษายน ๒๕๖๑
: 124   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ 26 - 1 เมษายน ๒๕๖๑
: 132   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ 19 - 25 มีนาคม ๒๕๖๑
: 139   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ 12 - 18 มีนาคม ๒๕๖๑
: 134   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ 5 - 11มีนาคม ๒๕๖๑
: 143   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ 26 - 4มีนาคม ๒๕๖๑
: 171   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ 19 - 25 ก.พ. ๒๕๖๑
: 144   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ ๕ - ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๑
: 186   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ ๒๙ - ๔ ก.พ. ๒๕๖๑
: 166   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ ๒๒ - ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๑
: 171   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ ๑๕ - ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๑
: 154   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ ๘ - ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๑
: 173   
ประกาศ...ผูู้เข้าร่วมประกวดตั้งชื่อปลาฉลาม หัวข้อ "สื่อเอกลักษณ์ รักฉลามเมืองสุพรรณฯ"
ประกาศ...ผูู้เข้าร่วมประกวดตั้งชื่อปลาฉลาม หัวข้อ "สื่อเอกลักษณ์ รักฉลามเมืองสุพรรณฯ"
: 217   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ ๑ - ๗ ม.ค. ๒๕๖๑
: 194   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ ๒๕- ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐
: 160   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ ๑๘ - ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๐
: 149   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ ๑๑ - ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๐
: 192   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ท่องเที่ยว ประจำวันที่ ๔ - ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๐
: 205   
1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111