ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
254
ผู้เข้าชมวันนี้
478
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9509
ผู้เข้าชมทั้งหมด
987288
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
หน่วยตรวจสอบภายใน
จำนวนผู้เข้าชม : 94   
 
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 25- 1 กรกฎาคม 2561
 
ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
 ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ถนนสวยต้นไม้งาม อบจ.สุพรรณบุรี)    จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 	 1) ถนนสายบ้านสมชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ถนนสวยต้นไม้งาม อบจ.สุพรรณบุรี) จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1) ถนนสายบ้านสมชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
ถนนสายวัดโพธาราม – บ้านไร่รถ ต.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
 ถนนสายวัดโพธาราม – บ้านไร่รถ ต.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
ศาลาประชาคมบ้านหนองโก หมู่ที่ 11 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
 ศาลาประชาคมบ้านหนองโก หมู่ที่ 11 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมเดินรณรงค์โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
 เข้าร่วมเดินรณรงค์โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
เข้าร่วมเดินรณรงค์โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
 เข้าร่วมเดินรณรงค์โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
เข้าร่วมประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 เข้าร่วมประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
เข้าร่วมพิธีบวงสรวงต้นมะขามยักษ์ และรับฟังบรรยายพร้อมสาธิต เรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ตามหลักรุกขกร   ณ คุ้มขุนแผน วัดแค อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงต้นมะขามยักษ์ และรับฟังบรรยายพร้อมสาธิต เรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ตามหลักรุกขกร ณ คุ้มขุนแผน วัดแค อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้หนังสือซักซ้อมการ   จัดทำงบประมาณปี 2562 รูปแบบจำแนกงบประมาณประกอบแนวทางปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการใหม่ และ   รูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LASS” รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพฯ
 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้หนังสือซักซ้อมการ จัดทำงบประมาณปี 2562 รูปแบบจำแนกงบประมาณประกอบแนวทางปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการใหม่ และ รูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LASS” รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพฯ
เข้าร่วมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมข้าราชการและพนักงานจ้างของหน่วยตรวจสอบภายใน
 ประชุมข้าราชการและพนักงานจ้างของหน่วยตรวจสอบภายใน
ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขตอำเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขตอำเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลของ อบจ.สุพรรณบุรี เขตอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลของ อบจ.สุพรรณบุรี เขตอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเมินความพึงพอใจโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้     - โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 5      ประจำปี 2561
 ประเมินความพึงพอใจโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ - โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ประจำปี 2561
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี Smart Kids Show Season 5 เยาวชนเงินล้าน      Singing Coonteat 2018
 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี Smart Kids Show Season 5 เยาวชนเงินล้าน Singing Coonteat 2018
โครงการ อบจ.สุพรรณบุรี Smart Kids Show Season 5 เยาวชนเงินล้าน Dance 2018
 โครงการ อบจ.สุพรรณบุรี Smart Kids Show Season 5 เยาวชนเงินล้าน Dance 2018
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111