ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
7
ผู้เข้าชมวันนี้
217
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10895
ผู้เข้าชมทั้งหมด
859423
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
หน่วยตรวจสอบภายใน
จำนวนผู้เข้าชม : 60   
 
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ ๑-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 
ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
 ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
 ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
เข้าตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ กองพัฒนาชนบท
 เข้าตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ กองพัฒนาชนบท
เข้าตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ กองพัฒนาชนบท
 เข้าตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ กองพัฒนาชนบท
ประเมินโครงการเส้นทางลูกทุ่ง เมืองสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 ประเมินโครงการเส้นทางลูกทุ่ง เมืองสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ประเมินโครงการเส้นทางลูกทุ่ง เมืองสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 ประเมินโครงการเส้นทางลูกทุ่ง เมืองสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล เขต อ.เดิมบางนางบวช
 ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล เขต อ.เดิมบางนางบวช
ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล เขต อ.เดิมบางนางบวช
 ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล เขต อ.เดิมบางนางบวช
ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล เขต อ.สามชุก
 ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล เขต อ.สามชุก
ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล เขต อ.สามชุก
 ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล เขต อ.สามชุก
ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล เขต อ.สามชุก
 ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล เขต อ.สามชุก
ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล เขต อ.สองพี่น้อง
 ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล เขต อ.สองพี่น้อง
ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล เขต อ.สองพี่น้อง
 ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล เขต อ.สองพี่น้อง
ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล เขต อ.สองพี่น้อง
 ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล เขต อ.สองพี่น้อง
ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนน เขต อ.เดิมบางนางบวช
 ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนน เขต อ.เดิมบางนางบวช
ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนน เขต อ.เดิมบางนางบวช
 ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนน เขต อ.เดิมบางนางบวช
ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนน เขต อ.เดิมบางนางบวช
 ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนน เขต อ.เดิมบางนางบวช
ทดสอบวัสดุโครงการก่อสร้างถนน เขต อ.สองพี่น้อง
 ทดสอบวัสดุโครงการก่อสร้างถนน เขต อ.สองพี่น้อง
ทดสอบวัสดุโครงการก่อสร้างถนน เขต อ.สองพี่น้อง
 ทดสอบวัสดุโครงการก่อสร้างถนน เขต อ.สองพี่น้อง
ทดสอบวัสดุโครงการก่อสร้างถนน เขต อ.สองพี่น้อง
 ทดสอบวัสดุโครงการก่อสร้างถนน เขต อ.สองพี่น้อง
ทดสอบวัสดุโครงการก่อสร้างถนน เขต อ.สองพี่น้อง
 ทดสอบวัสดุโครงการก่อสร้างถนน เขต อ.สองพี่น้อง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111