ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
293
ผู้เข้าชมวันนี้
496
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8450
ผู้เข้าชมทั้งหมด
972075
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
หน่วยตรวจสอบภายใน
จำนวนผู้เข้าชม : 118   
 
รายงานความก้าวหน้าของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำประวันที่ 19- 23กุมภาพันธ์2561
 
ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
 ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำสัปดาห์
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริและความยั่งยืนของสังคมไทย   ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริและความยั่งยืนของสังคมไทย ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน “เปิดโลกวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3”   ณ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน “เปิดโลกวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3” ณ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมตรวจติดตามและประเมินการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ณ โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ
 เข้าร่วมตรวจติดตามและประเมินการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ
เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมอัดรายการวิทยุ สสวท.
 ร่วมอัดรายการวิทยุ สสวท.
เข้าตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๑ (กองพัฒนาชนบท)
 เข้าตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๑ (กองพัฒนาชนบท)
เข้าตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๑ (ศูนย์ท่องเที่ยว)
 เข้าตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๑ (ศูนย์ท่องเที่ยว)
ตรวจครุภัณฑ์สำนักงานของศูนย์ท่องเที่ยว ณ คุ้มขุนแผน วัดแค
 ตรวจครุภัณฑ์สำนักงานของศูนย์ท่องเที่ยว ณ คุ้มขุนแผน วัดแค
ประเมินความพึงพอใจโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้    - โครงการ อบจ.พบประชาชน อำเภอศรีประจันต์ ณ วัดดอนไร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก     จังหวัดสุพรรณบุรี
 ประเมินความพึงพอใจโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ - โครงการ อบจ.พบประชาชน อำเภอศรีประจันต์ ณ วัดดอนไร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี รุ่นอายุไม่เกิด ๑๓ ปี ปีที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑     ณ สนามกีฬาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี รุ่นอายุไม่เกิด ๑๓ ปี ปีที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
) ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้    - ปฏิบัติงานปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (กองช่าง) หมู่ที่ 10 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 ) ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ - ปฏิบัติงานปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (กองช่าง) หมู่ที่ 10 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปฏิบัติงานปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (กองช่าง) หมู่ที่ 3 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 ปฏิบัติงานปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (กองช่าง) หมู่ที่ 3 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ปฏิบัติงานกำจัดวัชพืช ภายในลำคลอง (กองพัฒนาชนบท) ณ บริเวณแม่น้ำท่าจีน อ.เดิมบางนางบวช     จ.สุพรรณบุรี
 ปฏิบัติงานกำจัดวัชพืช ภายในลำคลอง (กองพัฒนาชนบท) ณ บริเวณแม่น้ำท่าจีน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
- ปฏิบัติงานกำจัดวัชพืช ภายในลำคลอง (กองพัฒนาชนบท) ณ บริเวณหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง    อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 - ปฏิบัติงานกำจัดวัชพืช ภายในลำคลอง (กองพัฒนาชนบท) ณ บริเวณหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปฏิบัติงานปรับปรุงถนนตามภารกิจถ่ายโอน (กองพัฒนาชนบท) ณ สายบ้านแหลม – บ้านย่านซื่อ อ.บางปลาม้า     จังหวัดสุพรรณบุรี
 ปฏิบัติงานปรับปรุงถนนตามภารกิจถ่ายโอน (กองพัฒนาชนบท) ณ สายบ้านแหลม – บ้านย่านซื่อ อ.บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ปฏิบัติงานกำจัดวัชพืช ภายในลำคลอง (กองพัฒนาชนบท) ณ แม่น้ำท่าจีน อ.สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
 ปฏิบัติงานกำจัดวัชพืช ภายในลำคลอง (กองพัฒนาชนบท) ณ แม่น้ำท่าจีน อ.สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111