ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
255
ผู้เข้าชมวันนี้
422
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9389
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1002845
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองช่าง
จำนวนผู้เข้าชม : 780   
 
รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๒๔ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๘
 
ควบคุมงานก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังบริเวณเกาะกระต่ายบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
 ควบคุมงานก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังบริเวณเกาะกระต่ายบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
ควบคุมงานก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังบริเวณเกาะกระต่ายบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
 ควบคุมงานก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังบริเวณเกาะกระต่ายบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
ควบคุมงานก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEALหมู่ที่ 5 ต.สาลี-หมู่ที่ 4 ต.บ้านช้าง
 ควบคุมงานก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEALหมู่ที่ 5 ต.สาลี-หมู่ที่ 4 ต.บ้านช้าง
ควบคุมงานก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEALหมู่ที่ 5 ต.สาลี-หมู่ที่ 4 ต.บ้านช้าง
 ควบคุมงานก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEALหมู่ที่ 5 ต.สาลี-หมู่ที่ 4 ต.บ้านช้าง
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบจ.งานผูกเหล็กพื้นชั้น 4
 ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบจ.งานผูกเหล็กพื้นชั้น 4
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบจ.งานผูกเหล็กพื้นชั้น 4
 ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบจ.งานผูกเหล็กพื้นชั้น 4
ควบคุมงานปรับปรุงคันกั้นน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ต.หัวโพธิ์-หมู่ที่ 8 ต.วัดโบสถ์
 ควบคุมงานปรับปรุงคันกั้นน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ต.หัวโพธิ์-หมู่ที่ 8 ต.วัดโบสถ์
ควบคุมงานปรับปรุงคันกั้นน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ต.หัวโพธิ์-หมู่ที่ 8 ต.วัดโบสถ์
 ควบคุมงานปรับปรุงคันกั้นน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ต.หัวโพธิ์-หมู่ที่ 8 ต.วัดโบสถ์
งานถอดพัดลมหม้อน้ำรถเกลี่ยดิน 140 H ที่ อบต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ
 งานถอดพัดลมหม้อน้ำรถเกลี่ยดิน 140 H ที่ อบต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ
งานถอดพัดลมหม้อน้ำรถเกลี่ยดิน 140 H ที่ อบต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ
 งานถอดพัดลมหม้อน้ำรถเกลี่ยดิน 140 H ที่ อบต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ
ชุดรถเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงาน อบต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ
 ชุดรถเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงาน อบต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ
ชุดรถเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงาน อบต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ
 ชุดรถเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงาน อบต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ
ตรวจสอบระบบการทำงาน Gps รถบรรทุกน้ำ 83-4899  ณ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง
 ตรวจสอบระบบการทำงาน Gps รถบรรทุกน้ำ 83-4899 ณ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง
ตรวจสอบระบบการทำงาน Gps รถบรรทุกน้ำ 83-4899  ณ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง
 ตรวจสอบระบบการทำงาน Gps รถบรรทุกน้ำ 83-4899 ณ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงทำความสะอาดรางระบายน้ำบ้านพักแฝด อบจ
 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงทำความสะอาดรางระบายน้ำบ้านพักแฝด อบจ
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงทำความสะอาดรางระบายน้ำบ้านพักแฝด อบจ
 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงทำความสะอาดรางระบายน้ำบ้านพักแฝด อบจ
ร่วมกิจกรรมงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2558
 ร่วมกิจกรรมงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2558
ร่วมกิจกรรมงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2558
 ร่วมกิจกรรมงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2558
อ.สุริยน และคณะผู้ออกแบบ อาคารสำนักงาน อบจ.มาเก็บข้อมูลจากส่วนราชการต่าง ๆ ของ อบจ
 อ.สุริยน และคณะผู้ออกแบบ อาคารสำนักงาน อบจ.มาเก็บข้อมูลจากส่วนราชการต่าง ๆ ของ อบจ
อ.สุริยน และคณะผู้ออกแบบ อาคารสำนักงาน อบจ.มาเก็บข้อมูลจากส่วนราชการต่าง ๆ ของ อบจ
 อ.สุริยน และคณะผู้ออกแบบ อาคารสำนักงาน อบจ.มาเก็บข้อมูลจากส่วนราชการต่าง ๆ ของ อบจ
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111