ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
252
ผู้เข้าชมวันนี้
437
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9404
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1002860
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองช่าง
จำนวนผู้เข้าชม : 648   
 
รายงานความก้าวหน้าของกองช่าง ประจำวันที่ ๑๙-๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
 
กิจกรรม 5 ส ล้างทำความสะอาดบริเวณสำนักงานกองช่าง
 กิจกรรม 5 ส ล้างทำความสะอาดบริเวณสำนักงานกองช่าง
กิจกรรม 5 ส ล้างทำความสะอาดบริเวณสำนักงานกองช่าง
 กิจกรรม 5 ส ล้างทำความสะอาดบริเวณสำนักงานกองช่าง
ควบคุถมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบจ
 ควบคุถมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบจ
ควบคุถมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบจ
 ควบคุถมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบจ
ควบคุมงานถนน คสล.หมู่ที่ 10 ต.ศรีสำราญ-หมู่ 5 ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง
 ควบคุมงานถนน คสล.หมู่ที่ 10 ต.ศรีสำราญ-หมู่ 5 ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง
ควบคุมงานถนน คสล.หมู่ที่ 10 ต.ศรีสำราญ-หมู่ 5 ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง
 ควบคุมงานถนน คสล.หมู่ที่ 10 ต.ศรีสำราญ-หมู่ 5 ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง
งานเจาะทดสอบความแน่นในสนามชั้นพื้นทางหินคลุกถนนลาดยางสายหมู่ 4,2 ต.สวนแตง ช่วงที่ 3 และ 4
 งานเจาะทดสอบความแน่นในสนามชั้นพื้นทางหินคลุกถนนลาดยางสายหมู่ 4,2 ต.สวนแตง ช่วงที่ 3 และ 4
งานเจาะทดสอบความแน่นในสนามชั้นพื้นทางหินคลุกถนนลาดยางสายหมู่ 4,2 ต.สวนแตง ช่วงที่ 3 และ 4
 งานเจาะทดสอบความแน่นในสนามชั้นพื้นทางหินคลุกถนนลาดยางสายหมู่ 4,2 ต.สวนแตง ช่วงที่ 3 และ 4
งานเจาะทดสอบความแน่นชั้นหินคลุกพื้นทางถนน คสล.หมู่ที่ 6 ต.ศรีประจันต์-หมู่ที่ 4 ต.อบทบ อ.สามโก้
 งานเจาะทดสอบความแน่นชั้นหินคลุกพื้นทางถนน คสล.หมู่ที่ 6 ต.ศรีประจันต์-หมู่ที่ 4 ต.อบทบ อ.สามโก้
งานเจาะทดสอบความแน่นชั้นหินคลุกพื้นทางถนน คสล.หมู่ที่ 6 ต.ศรีประจันต์-หมู่ที่ 4 ต.อบทบ อ.สามโก้
 งานเจาะทดสอบความแน่นชั้นหินคลุกพื้นทางถนน คสล.หมู่ที่ 6 ต.ศรีประจันต์-หมู่ที่ 4 ต.อบทบ อ.สามโก้
งานซ่อมซีลเร่งแทรค รถแทรกเตอร์ D 6ที่เขาทำเทียม อ.อู่ทอง
 งานซ่อมซีลเร่งแทรค รถแทรกเตอร์ D 6ที่เขาทำเทียม อ.อู่ทอง
งานซ่อมซีลเร่งแทรค รถแทรกเตอร์ D 6ที่เขาทำเทียม อ.อู่ทอง
 งานซ่อมซีลเร่งแทรค รถแทรกเตอร์ D 6ที่เขาทำเทียม อ.อู่ทอง
งานย้ายเรือกองพัฒนาชนบท โดยรถเทลเลอร์ อบจ
 งานย้ายเรือกองพัฒนาชนบท โดยรถเทลเลอร์ อบจ
งานย้ายเรือกองพัฒนาชนบท โดยรถเทลเลอร์ อบจ
 งานย้ายเรือกองพัฒนาชนบท โดยรถเทลเลอร์ อบจ
งานสำรวจเพื่อออกแบบถนนลาดยางสายหมู่ที่ 10 ต.บ้านโข้ง-ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง
 งานสำรวจเพื่อออกแบบถนนลาดยางสายหมู่ที่ 10 ต.บ้านโข้ง-ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง
งานสำรวจเพื่อออกแบบถนนลาดยางสายหมู่ที่ 10 ต.บ้านโข้ง-ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง
 งานสำรวจเพื่อออกแบบถนนลาดยางสายหมู่ที่ 10 ต.บ้านโข้ง-ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง
งานสำรวจเพื่อออกแบบถนนหมู่ที่ 11 ต.ดอนมะเกลือ-ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง
 งานสำรวจเพื่อออกแบบถนนหมู่ที่ 11 ต.ดอนมะเกลือ-ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง
งานสำรวจเพื่อออกแบบถนนหมู่ที่ 11 ต.ดอนมะเกลือ-ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง
 งานสำรวจเพื่อออกแบบถนนหมู่ที่ 11 ต.ดอนมะเกลือ-ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง
ชุดรถเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงาน อบต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ
 ชุดรถเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงาน อบต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ
ชุดรถเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงาน อบต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ
 ชุดรถเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงาน อบต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111