ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
252
ผู้เข้าชมวันนี้
217
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9222
ผู้เข้าชมทั้งหมด
987001
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
สำนักปลัดฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 212   
 
รายงานความก้าวหน้าของสำนักปลัด ประจำวันที่ ๔- ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
เปิดตู้รายงานรับความคิดเห็น ประจำวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.   ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 เปิดตู้รายงานรับความคิดเห็น ประจำวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมพิธีเปิดบ่อจระเข้ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น.   ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ อ. เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 ร่วมพิธีเปิดบ่อจระเข้ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ อ. เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 06.00 น. ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 06.00 น. ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยจิตอาสา ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 08.00 น. ณ วัดแค อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยจิตอาสา ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ วัดแค อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
พิธีเชิดชูเกียรติพ่อตัวอย่างจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็รพระเจ้าอยู่หัวมหา   วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอาชาสีหมอก    ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 พิธีเชิดชูเกียรติพ่อตัวอย่างจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็รพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมบ้านพักผู้สูงอายุวัดกลาง    ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ บ้านพักคนชราวัดเกาะแก้ว อ. บางปลาม้า จ. สุพรรณบุรี
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมบ้านพักผู้สูงอายุวัดกลาง ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ บ้านพักคนชราวัดเกาะแก้ว อ. บางปลาม้า จ. สุพรรณบุรี
มอบเงินบริจาคกิจกรรม “ก้าวคนละก้าว” ในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 มอบเงินบริจาคกิจกรรม “ก้าวคนละก้าว” ในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประจำวันที่ 8 ธันวาคม    2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ   พอเพียงระดับจังหวัด (ศจพ.จ.) ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขุนแผน    ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงระดับจังหวัด (ศจพ.จ.) ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30    ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111