ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
255
ผู้เข้าชมวันนี้
423
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9390
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1002846
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 56382   
 
ภาพ..ประชุมปรึกษาหารือ Morning Brief  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องอาหารนพรัตน์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..ประชุมปรึกษาหารือ Morning Brief เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องอาหารนพรัตน์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 86   
ภาพ..ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานลอยกระทงและส่งเสริมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานลอยกระทงและส่งเสริมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
: 70   
ภาพ..งานแถลงข่าว “ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณหมู่บ้านมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..งานแถลงข่าว “ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณหมู่บ้านมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 143   
ภาพ..โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี : โครงการท้องฟ้าจำลอง รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี : โครงการท้องฟ้าจำลอง รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 121   
ภาพ..ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ อบจ.สุพรรณบุรี,คุ้มขุนแผน วัดแค อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
ภาพ..ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ อบจ.สุพรรณบุรี,คุ้มขุนแผน วัดแค อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
: 61   
ภาพ..ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างเสาค้ำยันต้นมะขามยักษ์ วัดแค อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561
ภาพ..ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างเสาค้ำยันต้นมะขามยักษ์ วัดแค อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561
: 112   
ภาพ...โครงการอบรมและศึกษาเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : พระราชกรณียกิจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ...โครงการอบรมและศึกษาเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : พระราชกรณียกิจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 76   
ภาพ..การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
: 94   
ภาพ..อบจ.สุพรรณบุรี ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการคัดเลือก โครงการรางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ พ.ศ.2561 ประเภทที่ 3  “ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม” รอบที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..อบจ.สุพรรณบุรี ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการคัดเลือก โครงการรางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ พ.ศ.2561 ประเภทที่ 3 “ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม” รอบที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
: 239   
ภาพ..กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 (พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ภาคเย็น)
ภาพ..กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 (พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ภาคเย็น)
: 71   
ภาพ..กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณสนามด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี,หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี และอาคารโดม 70 ปีวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณสนามด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี,หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี และอาคารโดม 70 ปีวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 97   
ภาพ..พิธีประดิษฐานอนุสาวรีย์ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ อนุสรณ์สถานลานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีประดิษฐานอนุสาวรีย์ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ อนุสรณ์สถานลานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
: 49   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111