ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
3
ผู้เข้าชมวันนี้
164
ผู้เข้าชมเดือนนี้
15290
ผู้เข้าชมทั้งหมด
799646
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 20728   
 
ภาพ...โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและมูลนิธิ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาศาลเจ้าพ่อหลักเมืองดอนศาลเจ้า อำเภอสองพี่น้อง
ภาพ...โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและมูลนิธิ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาศาลเจ้าพ่อหลักเมืองดอนศาลเจ้า อำเภอสองพี่น้อง
: 46   
ภาพ...การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ...การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
: 54   
ภาพ...โครงการ อบจ.พบประชาชน ร่วมกับ โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ วัดวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า
ภาพ...โครงการ อบจ.พบประชาชน ร่วมกับ โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ วัดวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า
: 54   
ภาพ...โครงการส่งเสริมสุขภาพสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอศรีประจันต์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์
ภาพ...โครงการส่งเสริมสุขภาพสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอศรีประจันต์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์
: 61   
ภาพ..ประชุมหารือข้อราชการของ อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..ประชุมหารือข้อราชการของ อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
: 59   
ภาพ..ประชุมปรึกษาหารือประธานชมรมท้องถิ่น ทั้ง 10 อำเภอ  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..ประชุมปรึกษาหารือประธานชมรมท้องถิ่น ทั้ง 10 อำเภอ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
: 67   
ภาพ..โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ “เรียนรู้ตามรอยพระบาท ตามศาสตร์พระราชา” รุ่นที่ 1 - 2 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนบางลี่วิทยา อำเภอสองพี่น้อง
ภาพ..โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ “เรียนรู้ตามรอยพระบาท ตามศาสตร์พระราชา” รุ่นที่ 1 - 2 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนบางลี่วิทยา อำเภอสองพี่น้อง
: 66   
ภาพ..การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ดิวิชั่น 1),(ดิวิชั่น 2) ปีที่ 5 ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ดิวิชั่น 1),(ดิวิชั่น 2) ปีที่ 5 ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 42   
ภาพ..ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ภาพ..ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
: 41   
ภาพ..ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 44   
ภาพ..พิธีเปิดและลงนามหนังสือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านอนุรักษ์แย้ไทย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านอนุรักษ์แย้ไทย ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก
ภาพ..พิธีเปิดและลงนามหนังสือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านอนุรักษ์แย้ไทย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านอนุรักษ์แย้ไทย ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก
: 62   
ภาพ..ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
: 56   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111