ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
3
ผู้เข้าชมวันนี้
164
ผู้เข้าชมเดือนนี้
15290
ผู้เข้าชมทั้งหมด
799646
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 20720   
 
ภาพ..งานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ (BMX) ชิงแชมป์เอเชีย 2017  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องกาลพฤกษ์  โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..งานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ (BMX) ชิงแชมป์เอเชีย 2017 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องกาลพฤกษ์ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 99   
ภาพ..อบจ.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการกำจัดผักตบชวาบริเวณแม่น้ำท่าจีน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..อบจ.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการกำจัดผักตบชวาบริเวณแม่น้ำท่าจีน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 63   
ภาพ..นายก อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมกับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเสด็จ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..นายก อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมกับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเสด็จ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 28   
ภาพ..การบันทึกภาพร่วมกับบัณฑิตในวันฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ภาพ..การบันทึกภาพร่วมกับบัณฑิตในวันฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
: 50   
ภาพ..นายก อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมกับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของอำเภอศรีประจันต์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพังม่วง อำเภอศรีประจันต์
ภาพ..นายก อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมกับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของอำเภอศรีประจันต์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพังม่วง อำเภอศรีประจันต์
: 27   
ภาพ..พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตำรวจภูธร จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตำรวจภูธร จังหวัดสุพรรณบุรี
: 66   
ภาพ..ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ  จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
: 39   
ภาพ..อบจ.สุพรรณบุรี กำจัดผักตบชวาบริเวณแม่น้ำท่าจีนเขตพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
ภาพ..อบจ.สุพรรณบุรี กำจัดผักตบชวาบริเวณแม่น้ำท่าจีนเขตพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
: 57   
ภาพ..โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเลิศธานี คอนเวนชั่นฮอล โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเลิศธานี คอนเวนชั่นฮอล โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 33   
ภาพ..ต้อนรับคณะสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ 25 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..ต้อนรับคณะสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ 25 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
: 140   
ภาพ..พิธีปิดโครงการแข่งขันจักรยานและจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2560  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 ณ สนามเสมอกันเซอร์กิต อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีปิดโครงการแข่งขันจักรยานและจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 ณ สนามเสมอกันเซอร์กิต อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 68   
ภาพ..พิธีเปิดโครงการแข่งขันจักรยานและจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2560  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 ณ สนามเสมอกันเซอร์กิต อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีเปิดโครงการแข่งขันจักรยานและจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 ณ สนามเสมอกันเซอร์กิต อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 50   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111