ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
3
ผู้เข้าชมวันนี้
164
ผู้เข้าชมเดือนนี้
15290
ผู้เข้าชมทั้งหมด
799646
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 20721   
 
ภาพ..งานวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2560 อำเภอศรีประจันต์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด อำเภอศรีประจันต์
ภาพ..งานวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2560 อำเภอศรีประจันต์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด อำเภอศรีประจันต์
: 42   
ภาพ..พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุ
ภาพ..พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุ
: 48   
ภาพ..พิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕60 ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2560 ณ บริเวณด้านหน้า ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดสุพรรณบุรี (วันที่ 18 มี.ค. 60 เวลา เช้า-เย็น)
ภาพ..พิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕60 ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2560 ณ บริเวณด้านหน้า ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดสุพรรณบุรี (วันที่ 18 มี.ค. 60 เวลา เช้า-เย็น)
: 57   
ภาพ..พิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕60 ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2560 ณ บริเวณด้านหน้า ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดสุพรรณบุรี (วันที่ 17 มี.ค. 60)
ภาพ..พิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕60 ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2560 ณ บริเวณด้านหน้า ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดสุพรรณบุรี (วันที่ 17 มี.ค. 60)
: 45   
ภาพ..งานพักแจว ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
ภาพ..งานพักแจว ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
: 30   
ภาพ..การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
: 33   
ภาพ..อบจ.สุพรรณบุรี มอบชุดประดาน้ำพร้อมอุปกรณ์ ให้แก่ มูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..อบจ.สุพรรณบุรี มอบชุดประดาน้ำพร้อมอุปกรณ์ ให้แก่ มูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 77   
ภาพ..โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ “เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้” รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดหนองผักนาก อำเภอสามชุก
ภาพ..โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ “เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้” รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดหนองผักนาก อำเภอสามชุก
: 42   
ภาพ..การประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..การประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 52   
ภาพ..การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน ระดับประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี “ชิงแชมป์จูเนียร์คัพ” ปีที่ 4 ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน ระดับประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี “ชิงแชมป์จูเนียร์คัพ” ปีที่ 4 ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 33   
ภาพ..โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอสามชุก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสามชุก อำเภอสามชุก
ภาพ..โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอสามชุก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสามชุก อำเภอสามชุก
: 82   
ภาพ..คณะนักกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าพบเพื่อรับฟังโอวาทและขอพร นายก อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..คณะนักกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าพบเพื่อรับฟังโอวาทและขอพร นายก อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
: 70   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 ถัดไป
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111