ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
206
ผู้เข้าชมวันนี้
602
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6956
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1000412
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 55809   
 
ภาพ..ร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
: 39   
ภาพ..พิธีทำบุญศาลตายาย โครงการสืบสานวัฒนธรรมประจำปีศาลตายาย ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณศาลตายาย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีทำบุญศาลตายาย โครงการสืบสานวัฒนธรรมประจำปีศาลตายาย ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณศาลตายาย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 23   
ภาพ..ร่วมงาน “ม่วนใจ๋สุพรรณ สัมพันธ์ล้านนา” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ หมู่บ้านพีพี 9 วิลเลจ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมงาน “ม่วนใจ๋สุพรรณ สัมพันธ์ล้านนา” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ หมู่บ้านพีพี 9 วิลเลจ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 10   
ภาพ..ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ @ สุพรรณบุรี” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ หัตถกรรมสานบ้านต้นตาล (สุ่มปลายักษ์) ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง
ภาพ..ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ @ สุพรรณบุรี” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ หัตถกรรมสานบ้านต้นตาล (สุ่มปลายักษ์) ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง
: 17   
ภาพ..ร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
: 11   
ภาพ..พิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประจำปีศาลตายาย ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณศาลตายาย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประจำปีศาลตายาย ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณศาลตายาย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 3   
ภาพ..ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561  ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
ภาพ..ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
: 3   
ภาพ..ร่วมการประชุมสามัญ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมการประชุมสามัญ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 3   
ภาพ..ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
: 6   
ภาพ..ร่วมชมการฝึกซ้อม โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ต้านยาเสพติด SUPHANBURI TO BE NUMBER ONE DANCERCISE SUPHANBURI CHAMPIONSHIP 2019 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมชมการฝึกซ้อม โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ต้านยาเสพติด SUPHANBURI TO BE NUMBER ONE DANCERCISE SUPHANBURI CHAMPIONSHIP 2019 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
: 4   
ภาพ..การประชุมหารือข้อราชการ ของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..การประชุมหารือข้อราชการ ของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
: 4   
ภาพ..ร่วมการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561 เดือนพฤศจิกายน 2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561 เดือนพฤศจิกายน 2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
: 6   
1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111