ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
2
ผู้เข้าชมวันนี้
163
ผู้เข้าชมเดือนนี้
15289
ผู้เข้าชมทั้งหมด
799645
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 20714   
 
ภาพ..โครงการบริการวิชาการของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี กับบทบาทการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (ศูนย์พันธุ์ข้าวเฮียใช้) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..โครงการบริการวิชาการของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี กับบทบาทการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (ศูนย์พันธุ์ข้าวเฮียใช้) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 118   
ภาพ..โครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ (โมโตครอส) อบจ.สุพรรณบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ สนามที่ ๔ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ สนามสุพรรณบุรีมอเตอร์สปอร์ตแลนด์ บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์
ภาพ..โครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ (โมโตครอส) อบจ.สุพรรณบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ สนามที่ ๔ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ สนามสุพรรณบุรีมอเตอร์สปอร์ตแลนด์ บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์
: 117   
ภาพ..เยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ และบันทึกเทปรายการ อบจ.มหาสนุก  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
ภาพ..เยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ และบันทึกเทปรายการ อบจ.มหาสนุก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
: 236   
ภาพ..ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
: 63   
ภาพ..งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนสร้างห้องสมุดดิจิทัล ภักดีภูวดล เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนสร้างห้องสมุดดิจิทัล ภักดีภูวดล เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 125   
ภาพ..งาน Open House เปิดโลกวิชาการสู่ Thailand 4.0 และสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..งาน Open House เปิดโลกวิชาการสู่ Thailand 4.0 และสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 82   
ภาพ..นายก อบจ.สุพรรณบุรี เยี่ยมชมการแสดงแสง เสียง มหาวีรกรรมยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม,นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และโครงการกิจกรรมของ อบจ.สุพรรณบุรี ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
ภาพ..นายก อบจ.สุพรรณบุรี เยี่ยมชมการแสดงแสง เสียง มหาวีรกรรมยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม,นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และโครงการกิจกรรมของ อบจ.สุพรรณบุรี ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
: 91   
ภาพ..ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำเดือนมกราคม 2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำเดือนมกราคม 2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
: 72   
ภาพ..การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” 2560 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” 2560 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
: 77   
ภาพ..ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา อบจ.ภาคกลาง ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา อบจ.ภาคกลาง ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
: 61   
ภาพ..นายกสมาคมคนพิการอำเภอหนองหญ้าไซ อวยพรปีใหม่ นายกอบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ หน้าสำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..นายกสมาคมคนพิการอำเภอหนองหญ้าไซ อวยพรปีใหม่ นายกอบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ หน้าสำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี
: 83   
ภาพ..ตรวจเยี่ยมโครงการ “เที่ยวตรุษจีนสุขสันต์ เที่ยวสุพรรณบึงฉวาก ฯ” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
ภาพ..ตรวจเยี่ยมโครงการ “เที่ยวตรุษจีนสุขสันต์ เที่ยวสุพรรณบึงฉวาก ฯ” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
: 100   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 ถัดไป
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111