ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
3
ผู้เข้าชมวันนี้
164
ผู้เข้าชมเดือนนี้
15290
ผู้เข้าชมทั้งหมด
799646
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 20727   
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 3 ม. สร้างสรรค์องค์กร” (Team Collaboration) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2560 ณ ดี วารี ดีวา นานา แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 3 ม. สร้างสรรค์องค์กร” (Team Collaboration) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2560 ณ ดี วารี ดีวา นานา แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
: 149   
อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 49   
ภาพ..โครงการศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำรัสและหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ ปั๊มน้ำมันเชลล์ ถนนสุพรรณบุรี - ตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
ภาพ..โครงการศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำรัสและหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ ปั๊มน้ำมันเชลล์ ถนนสุพรรณบุรี - ตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
: 88   
ภาพ..โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี อำเภอสามชุก (ลานวัด ลานกีฬาต้านยาเสพติด) ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดดอนไร่ อำเภอสามชุก
ภาพ..โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี อำเภอสามชุก (ลานวัด ลานกีฬาต้านยาเสพติด) ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดดอนไร่ อำเภอสามชุก
: 88   
ภาพ..อวยพรปีใหม่ ๒๕๖๐ นายวินัย วนกิจสัมพันธ์ อดีตรองนายก อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม ๒๕60 ณ บ้านอดีตรองนายก อบจ.สุพรรณบุรี นายวินัย วนกิจสัมพันธ์ อำเภออู่ทอง
ภาพ..อวยพรปีใหม่ ๒๕๖๐ นายวินัย วนกิจสัมพันธ์ อดีตรองนายก อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม ๒๕60 ณ บ้านอดีตรองนายก อบจ.สุพรรณบุรี นายวินัย วนกิจสัมพันธ์ อำเภออู่ทอง
: 99   
ภาพ..นายก อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี “ศรีประจันต์จูเนียร์ลีก” ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4 ประจำปี 2559 - 2560 (เลก 2) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดพังม่วง อำเภอศรีประจันต์
ภาพ..นายก อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี “ศรีประจันต์จูเนียร์ลีก” ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4 ประจำปี 2559 - 2560 (เลก 2) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดพังม่วง อำเภอศรีประจันต์
: 86   
ภาพ..พิธีพุทธาภิเษกเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหราช หลังพระพลบดีทรงช้างเอราวัณ รุ่น "ครบรอบ 40 ปี พลศึกษาสุพรรณบุรี" เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
ภาพ..พิธีพุทธาภิเษกเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหราช หลังพระพลบดีทรงช้างเอราวัณ รุ่น "ครบรอบ 40 ปี พลศึกษาสุพรรณบุรี" เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
: 81   
ภาพ..โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประจำปี 2560รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนวัดดอนไร่ อำเภอสามชุก
ภาพ..โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประจำปี 2560รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนวัดดอนไร่ อำเภอสามชุก
: 66   
ภาพ..อบจ.สุพรรณบุรี มอบรถจักรยานยนต์เพื่อเป็นของรางวัลในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕60 และอวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม ๒๕60 ณ ศาลารวมใจ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..อบจ.สุพรรณบุรี มอบรถจักรยานยนต์เพื่อเป็นของรางวัลในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕60 และอวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม ๒๕60 ณ ศาลารวมใจ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
: 51   
ภาพ..งานทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพล แฟลต อบจ. ๑ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ แฟลต อบจ. ๑ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..งานทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพล แฟลต อบจ. ๑ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ แฟลต อบจ. ๑ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 63   
ภาพ..หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมอวยพรนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐
ภาพ..หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมอวยพรนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐
: 52   
ภาพ..อวยพรปีใหม่ นายก อบจ.สุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๐
ภาพ..อวยพรปีใหม่ นายก อบจ.สุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๐
: 51   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24ถัดไป
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111