ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
3
ผู้เข้าชมวันนี้
164
ผู้เข้าชมเดือนนี้
15290
ผู้เข้าชมทั้งหมด
799646
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 20724   
 
ภาพ..อบจ.สุพรรณบุรี อวยพรปีใหม่ ๒๕๖๐ ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี และรองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..อบจ.สุพรรณบุรี อวยพรปีใหม่ ๒๕๖๐ ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี และรองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี
: 88   
ภาพ..พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน  ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี อวยพรปีใหม่ ๒๕60 นายก อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี อวยพรปีใหม่ ๒๕60 นายก อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 440   
ภาพ..งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงาน อบจ,สุพรรณบุรี
ภาพ..งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงาน อบจ,สุพรรณบุรี
: 85   
ภาพ..พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ครั้งที่ ๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ “สุพรรณณิการ์เกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ อำเภอดอนเจดีย์
ภาพ..พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ครั้งที่ ๔๗ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ “สุพรรณณิการ์เกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ อำเภอดอนเจดีย์
: 78   
ภาพ..ประชุมชี้แจงการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๕9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..ประชุมชี้แจงการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๕9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
: 103   
ภาพ..พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด อายุไม่เกิน 12 ปี “ดงขี้เหล็กคัพ ครั้งที่ 3” เมื่อวันที่ ๒4 ธันวาคม 2559 ณ สนามโรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์
ภาพ..พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด อายุไม่เกิน 12 ปี “ดงขี้เหล็กคัพ ครั้งที่ 3” เมื่อวันที่ ๒4 ธันวาคม 2559 ณ สนามโรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์
: 272   
ภาพ..พิธีเปิดค่ายลูกเสือ (การแสดงรอบกองไฟ) กลุ่มโรงเรียนวังน้ำซับดอนปรู ปลายนา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง
ภาพ..พิธีเปิดค่ายลูกเสือ (การแสดงรอบกองไฟ) กลุ่มโรงเรียนวังน้ำซับดอนปรู ปลายนา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง
: 142   
ภาพ..โครงการมหกรรมการเกษตร – อุตสาหกรรม (ประกวดโคฮินดูบราซิล) ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ๒๕๕9 ณ สนามกีฬาอำเภอดอนเจดีย์
ภาพ..โครงการมหกรรมการเกษตร – อุตสาหกรรม (ประกวดโคฮินดูบราซิล) ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ๒๕๕9 ณ สนามกีฬาอำเภอดอนเจดีย์
: 87   
ภาพ..โครงการมหกรรมการเกษตร-อุตสาหกรรม (ประกวดกระบือพันธุ์ดี) ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาอำเภอดอนเจดีย์
ภาพ..โครงการมหกรรมการเกษตร-อุตสาหกรรม (ประกวดกระบือพันธุ์ดี) ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาอำเภอดอนเจดีย์
: 80   
ภาพ..พิธีมอบรถเข็นให้กับคนพิการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ สมาคมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย อำเภอหนองหญ้าไซ
ภาพ..พิธีมอบรถเข็นให้กับคนพิการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ สมาคมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย อำเภอหนองหญ้าไซ
: 110   
ภาพ..โครงการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..โครงการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 81   
ภาพ..โครงการ อบจ.พบประชาชน ร่วมกับ โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วัดหนองทราย ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ
ภาพ..โครงการ อบจ.พบประชาชน ร่วมกับ โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วัดหนองทราย ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ
: 61   
ก่อนหน้า 2526 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111