ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
242
ผู้เข้าชมวันนี้
562
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10640
ผู้เข้าชมทั้งหมด
890975
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 32169   
 
ภาพ...โครงการส่งเสริมสุขภาพสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอศรีประจันต์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์
ภาพ...โครงการส่งเสริมสุขภาพสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอศรีประจันต์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์
: 113   
ภาพ..ประชุมหารือข้อราชการของ อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..ประชุมหารือข้อราชการของ อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
: 101   
ภาพ..ประชุมปรึกษาหารือประธานชมรมท้องถิ่น ทั้ง 10 อำเภอ  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..ประชุมปรึกษาหารือประธานชมรมท้องถิ่น ทั้ง 10 อำเภอ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
: 111   
ภาพ..โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ “เรียนรู้ตามรอยพระบาท ตามศาสตร์พระราชา” รุ่นที่ 1 - 2 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนบางลี่วิทยา อำเภอสองพี่น้อง
ภาพ..โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ “เรียนรู้ตามรอยพระบาท ตามศาสตร์พระราชา” รุ่นที่ 1 - 2 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนบางลี่วิทยา อำเภอสองพี่น้อง
: 124   
ภาพ..การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ดิวิชั่น 1),(ดิวิชั่น 2) ปีที่ 5 ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ดิวิชั่น 1),(ดิวิชั่น 2) ปีที่ 5 ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 84   
ภาพ..ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ภาพ..ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
: 82   
ภาพ..ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 97   
ภาพ..พิธีเปิดและลงนามหนังสือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านอนุรักษ์แย้ไทย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านอนุรักษ์แย้ไทย ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก
ภาพ..พิธีเปิดและลงนามหนังสือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านอนุรักษ์แย้ไทย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านอนุรักษ์แย้ไทย ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก
: 119   
ภาพ..ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
: 109   
ภาพ..งานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ (BMX) ชิงแชมป์เอเชีย 2017 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องกาลพฤกษ์ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..งานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ (BMX) ชิงแชมป์เอเชีย 2017 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องกาลพฤกษ์ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 176   
ภาพ..อบจ.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการกำจัดผักตบชวาบริเวณแม่น้ำท่าจีน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..อบจ.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการกำจัดผักตบชวาบริเวณแม่น้ำท่าจีน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 117   
ภาพ..นายก อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมกับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเสด็จ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..นายก อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมกับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเสด็จ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 70   
ก่อนหน้า 2526 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111