ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
251
ผู้เข้าชมวันนี้
290
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8756
ผู้เข้าชมทั้งหมด
972381
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 49696   
 
ภาพ..โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี Smart Kids Show Season 5 เยาวชนเงินล้าน    “Acoustic Contest 2018” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซนเตอร์ สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี Smart Kids Show Season 5 เยาวชนเงินล้าน “Acoustic Contest 2018” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซนเตอร์ สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 74   
ภาพ..โครงการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2561 ณ แบคคัส โฮม รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภาพ..โครงการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2561 ณ แบคคัส โฮม รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
: 107   
ภาพ..งานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”  เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕61 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..งานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕61 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
: 92   
ภาพ..งานแสดงความยินดีกับนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2561 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..งานแสดงความยินดีกับนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2561 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 60   
ภาพ..ประชุมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..ประชุมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
: 47   
ภาพ..อวยพรวันคล้ายวันเกิด นายวราวุธ ศิลปอาชา ประธานสโมสรฟุตบอล สุพรรณบุรี เอฟซี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..อวยพรวันคล้ายวันเกิด นายวราวุธ ศิลปอาชา ประธานสโมสรฟุตบอล สุพรรณบุรี เอฟซี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดสุพรรณบุรี
: 53   
ภาพ..ประชุมปรึกษาหารือ Morning Brief เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..ประชุมปรึกษาหารือ Morning Brief เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
: 46   
ภาพ.. ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ขอบคุณนายก อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการนายก อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ.. ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ขอบคุณนายก อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการนายก อบจ.สุพรรณบุรี
: 65   
ภาพ..พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสุพรรณภูมิ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสุพรรณภูมิ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 123   
ภาพ..ประชุมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..ประชุมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
: 31   
ภาพ..โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี : ต้นกล้าความพอเพียง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ อุทยานผักพื้นบ้าน บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
ภาพ..โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี : ต้นกล้าความพอเพียง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ อุทยานผักพื้นบ้าน บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
: 73   
ภาพ..โครงการเรียนรู้เกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 อำเภอเดิมบางนางบวช
ภาพ..โครงการเรียนรู้เกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 อำเภอเดิมบางนางบวช
: 40   
1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111