ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
225
ผู้เข้าชมวันนี้
601
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8484
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1001940
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กีฬา
จำนวนผู้เข้าชม : 77   
 
ภาพ..พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “เก้าสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 7” ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดดาว อำเภอบางปลาม้า
 
                นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “เก้าสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 7” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาว, ประธานกลุ่มโรงเรียนเก้าสุพรรณิการ์, ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน, ผู้นำท้องถิ่นตำบลวัดดาว ตำบลวัดโบสถ์ ตำบลวังน้ำเย็น และตำบลมะขามล้ม, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, บุคลากร อบจ.สุพรรณบุรี, คณะครู, ผู้ปกครอง, นักกีฬา, นักเรียน และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดดาว อำเภอบางปลาม้า
                โดยการแข่งขันกีฬานักเรียนเก้าสุพรรณิการ์เกมส์ ดำเนินการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดดาว อำเภอบางปลาม้า มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 949 คน มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 15 โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็กตำบลวัดดาว มีการแข่งขันกีฬาจำนวน 8 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, เซปักตะกร้อ, เปตอง, เทเบิ้ลเทนนิส, เบบี้ตอง, เบบี้บอล และแชร์บอล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111