ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
303
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12842
ผู้เข้าชมทั้งหมด
797198
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
จำนวนผู้เข้าชม : 18068   
 
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
: 515   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
: 455   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
: 445   
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
: 59   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
: 238   
การบริหารพัสดุ
การบริหารพัสดุ
: 54   
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
: 158   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
: 223   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
: 171   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
: 158   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านไผ่แขก - บ้านดอนมะขาม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
: 48   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านปากแสก - บ้านไผ่ลูกนก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
: 51   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนแค - บ้านวังคุ้มป่าน้อย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
: 50   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านห้วยผาก - บ้านห้วยถ้ำ อำเภอด่านช้าง
: 42   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวัดไทร - บ้านป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช
: 47   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านป่าชี - อุทยานแห่งชาติพุเตย อำเภอด่านช้าง
: 46   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกุ่มโคก - บ้านกาบบัว อำเภอเดิมบางนางบวช
: 47   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านห้วยผาก - บ้านห้วยถ้ำ อำเภอด่านช้าง
: 50   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวัดไทร - บ้านป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช
: 51   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านป่าชี - อุทยานแห่งชาติพุเตย อำเภอด่านช้าง
: 46   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกุ่มโคก - บ้านกาบบัว อำเภอเดิมบางนางบวช
: 51   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงคันคลองระบายน้ำชลประทานโดยเสริมและขยายคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า เชื่อมเขตตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 2)
: 45   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงคันคลองขยายคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชันเชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 40   
ราคากลางประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. (ดอนพรม) หมู่ที่ 4,8 ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 50   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงคันคลองระบายน้ำชลประทานโดยเสริมและขยายคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า เชื่อมเขตตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 2)
: 44   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงคันคลองขยายคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชันเชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 61   
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. (ดอนพรม) หมู่ที่ 4,8 ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 44   
ราคากลางประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 3 อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2)
: 97   
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 3 อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2)
: 106   
ราคากลางประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงคันกั้นน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัด หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า - ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 90   
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงคันกั้นน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัด หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า - ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 91   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมชิลเลอร์ ขนาด 150 ตัน ติดตั้งบริเวณข้างบ่ออนุบาลปลาฉลาม จำนวน 1 เครื่อง
: 115   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมชิลเลอร์ ขนาด 150 ตัน ติดตั้งบริเวณข้างบ่ออนุบาลปลาฉลาม จำนวน 1 เครื่อง
: 49   
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านทรงกระเทียม หมู่ที่ 4 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี - ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
: 47   
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านทรงกระเทียม หมู่ที่ 4 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี - ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
: 72   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการ ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าต้นไม้ และภูมิทัศน์ จากอาคารศูนย์ประสานงานถึงอุทยานผักพื้นบ้านและจากอุทยานผักพื้นบ้านถึงกรงม้าลาย จำนวน 2 โซน
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111