ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
6
ผู้เข้าชมวันนี้
318
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10283
ผู้เข้าชมทั้งหมด
858811
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
จำนวนผู้เข้าชม : 22970   
 
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
: 617   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
: 592   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
: 530   
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
: 107   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
: 287   
การบริหารพัสดุ
การบริหารพัสดุ
: 105   
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
: 202   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
: 272   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
: 218   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
: 200   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Acer หมายเลขครุภัณฑ์ 416 56 0355 กองพัฒนาชนบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 10   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างซ่อมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กค - ๑๖๓๘ สุพรรณบุรี เนื่องจากชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต.98)
: 14   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ ยี่ห้อ OKI B411dn หมายเลขครุภัณฑ์ 416 56 0447 ของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 14   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างซ่อมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กต - ๒๒๗๑ สุพรรณบุรี เนื่องจากชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 10   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 56 0383 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 17   
การเผยแพร่สาะสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ทางหนังสือพิมพ์ฅนสุพรรณ ขนาดครึ่งหน้า (๑๑x๑๕ นิ้ว) ประเภทขาวดำ ฉบับวันที่ ๑ และวันที่ ๑๖ ของเดือน (มต. 98)
: 14   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างจัดทำนิทรรศการในกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 13   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างซ่อมเคร่ื่องกรองน้ำ ยี่ห้อ e-Spring จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 701 56 0052 สำหรับใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 16   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน จ้างเหมาเช่าสถานที่แข่งขัน จ้างเหมาเช่าเต็นท์ และจ้างเหมาเช่าเต็นท์ (กระโจม) โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 9)
: 14   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างเหมาเครื่องไฟขยายเสียง โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ สุพรรณิการ์เกมส์ (มต. 98)
: 10   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการสอบราคาจ้างจัดทำหุ่นฟางรูปปลาชนิดต่าง ๆ จำนวน 20 ชนิด (มต. 98)
: 13   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 13   
การเผยแพร่สาระสำคัญชองสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างซ่อมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กง - ๘๑๘๙ สุพรรณบุรี เนื่องจากชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 12   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการซื้อวัสดุการเกษตร (น้ำทะเล) เพื่อใช้เปลี่ยนถ่ายน้ำตู้ปลาทะเลในอาคาร ๑, อาคาร ๒, อาคาร ๓ ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 14   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างผลิตสื่อสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามรอยพระยุคลบาท ธ ยาตราพัฒนาเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 11   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรอข้อตกลง โครงการจ้างเหมาถ่ายวีดีทัศน์พิธีเปิดพร้อมตัดต่อลงแผ่นซีดี โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับประถมศึกษา สองพี่น้องจูเนียร์ลีก ปีที่ ๕ (เลก ๒) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 11   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซล จำนวน 24 ตัว และอุปกรณ์ฯ พร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (มต. 98)
: 12   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดไอพี ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซล จำนวน 20 ตัว และอุปกรณ์ฯ พร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 11   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างทำพิธีเปิด พร้อมตกแต่งสถานที่ โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับประถมศึกษา สองพี่น้องจูเนียร์ลีก ปีที่ ๕ (เลก ๒) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 10   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการซื้อยางนอก BS ๒๖๕/๗๕R๑๖ MT ๖๗๔ จำนวน ๔ เส้น เพื่อนำมาเปลี่ยนใส่รถปิคอัพ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กจ ๖๑๙๕ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 10   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างจัดทำแผ่นพับคู่มือแหล่งท่องเที่ยวบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ภายในบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 12   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวบริเวณภายในบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการทำป้าย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 11   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อนำมาใช้กับยานพาหนะ เครื่องจักรกล, เครื่องบดอัด, เครื่องสูบน้ำและเครื่องทุ่นแรงอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: 8   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันปีใหม่ บริเวณภายในบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 12   
การเผยแพร่สาระสำคัญชองสัญญาหรือข้อตกลง โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติราชการภายในศูนย์การท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 11   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการ ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าต้นไม้ และภูมิทัศน์ จากอาคารศูนย์ประสานงานถึงอุทยานผักพื้นบ้านและจากอุทยานผักพื้นบ้านถึงกรงม้าลาย จำนวน 2 โซน
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111