ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
9
ผู้เข้าชมวันนี้
300
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12839
ผู้เข้าชมทั้งหมด
797195
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
จำนวนผู้เข้าชม : 18051   
 
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
: 515   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
: 455   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
: 445   
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
: 59   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
: 237   
การบริหารพัสดุ
การบริหารพัสดุ
: 54   
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
: 158   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
: 223   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
: 171   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
: 158   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทุ่งดินดำ - บ้านวังคัน อำเภอด่านช้าง
: 50   
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งพร้อมปรับภูมิทัศน์ (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 2 ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 67   
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลรั้วใหญ่ เชื่อมตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 3)
: 63   
แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการในใบประมาณราคา (BOQ)
: 61   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal หมู่ที่ 3 บ้านรางโพธิ์ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จากถนนลาดยางสายบ้านตลาดเขต - ดอนพรหมถึงเขตติดต่อตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 63   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ต่อจากถนนลาดยางเดิม หมู่ที่ 16,14 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง - บ้านหนองอิงพิง ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
: 81   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal หมู่ที่ 3 บ้านรางโพธิ์ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จากถนนลาดยางสายบ้านตลาดเขต - ดอนพรหมถึงเขตติดต่อตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 55   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ต่อจากถนนลาดยางเดิม หมู่ที่ 16,14 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง - บ้านหนองอิงพิง ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
: 56   
ราคากลางประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายจากวัดถ้ำ - บ้านดอนกลาง ตำบลสนามชัย ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 40   
ราคากลางประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ถนนเลียบคลองส่งน้ำ แอล 21 หมู่ที่ 2 ตำบลพลับพลาไชย - ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 40   
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายจากวัดถ้ำ - บ้านดอนกลาง ตำบลสนามชัย ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 57   
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ถนนเลียบคลองส่งน้ำ แอล 21 หมู่ที่ 2 ตำบลพลับพลาไชย - ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 38   
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกโครงการจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 3 อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
: 78   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสระ ถึงเทศบาลตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 3)
: 43   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสระ ถึงเทศบาลตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 3)
: 47   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ต่อจากถนนลาดยางเดิม หมู่ที่ 20 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง - บ้านหนองก้านเหลือง ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
: 42   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ต่อจากถนนลาดยางเดิม หมู่ที่ 20 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง - บ้านหนองก้านเหลือง ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
: 52   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านเขาโล้น หมูที่ 9 ตำบลวังคัน - บ้านหนองมะค่าโมง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าน จังหวัดสุพรรณบุรี
: 62   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านเขาโล้น หมูที่ 9 ตำบลวังคัน - บ้านหนองมะค่าโมง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าน จังหวัดสุพรรณบุรี
: 66   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ ถึงเขตติดต่อเทศบาลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 2)
: 38   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ ถึงเขตติดต่อเทศบาลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 2)
: 45   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่ 5 บ้านดาบเงิน ตำบลตะค่า - ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
: 52   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ต่อจากถนนลาดยางเดิม หมู่ที่ 4,2 ตำบลนางบวช อำเภอนางบวช - ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 2)
: 36   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่ 5 บ้านดาบเงิน ตำบลตะค่า - ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
: 58   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ต่อจากถนนลาดยางเดิม หมู่ที่ 4,2 ตำบลนางบวช อำเภอนางบวช - ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 2)
: 51   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการ ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าต้นไม้ และภูมิทัศน์ จากอาคารศูนย์ประสานงานถึงอุทยานผักพื้นบ้านและจากอุทยานผักพื้นบ้านถึงกรงม้าลาย จำนวน 2 โซน
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111