ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
9
ผู้เข้าชมวันนี้
320
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10285
ผู้เข้าชมทั้งหมด
858813
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
จำนวนผู้เข้าชม : 22980   
 
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
: 617   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
: 592   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
: 530   
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
: 107   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
: 287   
การบริหารพัสดุ
การบริหารพัสดุ
: 105   
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
: 202   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
: 272   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
: 218   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
: 200   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครกการจ้างซ่อมสร้างผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement - Place Recycling) - บ้านดอนไข่เต่า ตำบลวังน้ำเย็น และตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มต. 98)
: 11   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างเหมาถ่ายวีดีทัศน์พิธีเปิด พร้อมตัดต่อลงแผ่นซีดี โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 12   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างทำพิธีเปิด พร้อมตกแต่งสถานที่ โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 12   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) อุปกรณ์กีฬาและจัดซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี บ้านใหม่มินิคัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 11   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี บ้านใหม่มินิคัพ ต้านยาเสพติดเชื่อมความสามัคคีประชาชนอำเภอหนองหญ้าไซ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 11   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ๑๐ ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๗๖๖ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 11   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี อำเภอสามชุก ลานวัด ลานกีฬา ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 5   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดซื้อถ้วยรางวัล และอุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี อำเภอสามชุก ลานวัด ลานกีฬา ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 5   
การเผยแพร่สาะสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๒๐ มิลิลลิตร โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี อำเภอสามชุก ลานวัด ลานกีฬา ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 5   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ยี่ห้อ Canon รุ่น L170 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 17   
จ้างรถโดยสารปรับอากาศ สำหรับนำผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสนามหลวง กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ รุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 18   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 15   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างหุ้มเบาะนั่งด้านหน้า - ด้านหลัง เสริมฟองน้ำ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน กง - ๗๐๕๕ สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 9   
ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น เพื่อนำมาใช้กับรถยนต์ส่วนกลางและเครื่องตัดหญ้าใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองพัสดุและทรัพย์สิน
: 9   
ราคากลาง โครงการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น เพื่อนำมาใช้กับรถยนต์ส่วนกลางใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองพัสดุและทรัพย์สิน
: 16   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดซื้อไมโครโฟน เพื่อใช้ในงานราชการของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 6   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างทำพิธีเปิด - ปิด พร้อมตกแต่งสถานที่ โครงการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี บ้านใหม่มินิคัพ ต้านยาเสพติดเชื่อมความสามัคคีประชาชนอำเภอหนองหญ้าไซ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 12   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างดำเนินการโครงการคริสต์มาสหรรษา พาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ และระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 6   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการซื้อน้ำดื่ม เครื่องดื่ม ผ้าเย็น และสิ่งของเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 15   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีความสะอาด ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 10   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างถ่ายเอกสารสำนักปลัดฯเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้เป็นหลักฐานในราชการ โดยวิธีเจาะจง (มต. 98)
: 16   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างซ่อมรถบรรทุกเครน ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๑๑๔ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 18   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรอข้อตกลง โครงการจ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๔๓๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 17   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างถ่ายเอกสารหลักฐานทางราชการ ของหน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 18   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสํญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างถ่ายเอกสารหลักฐานทางราชการ ของกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 16   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการ ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าต้นไม้ และภูมิทัศน์ จากอาคารศูนย์ประสานงานถึงอุทยานผักพื้นบ้านและจากอุทยานผักพื้นบ้านถึงกรงม้าลาย จำนวน 2 โซน
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111