ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
10
ผู้เข้าชมวันนี้
300
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12839
ผู้เข้าชมทั้งหมด
797195
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
จำนวนผู้เข้าชม : 18054   
 
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
: 515   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
: 455   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
: 445   
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
: 59   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
: 238   
การบริหารพัสดุ
การบริหารพัสดุ
: 54   
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
: 158   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
: 223   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
: 171   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
: 158   
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านดอนแฝก - บ้านดอนลาน (ลาดตาเถร) เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 46   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ปั๊มแช่,ปั๊มน้ำ,มอเตอร์ไฟฟ้า,ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง,เช็ควาล์ว,เพื่อใช้ในภารกิจของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 9 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
: 57   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ปั๊มแช่,ปั๊มน้ำ,มอเตอร์ไฟฟ้า,ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง,เช็ควาล์ว,เพื่อใช้ในภารกิจของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 9 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
: 73   
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ไม่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งพร้อมปรับภูมิทัศน์ (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 2 ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 77   
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งพร้อมปรับภูมิทัศน์ (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 2 ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 70   
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งพร้อมปรับภูมิทัศน์ (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 2 ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 61   
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลรั้วใหญ่ เชื่อมตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 3)
: 62   
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลรั้วใหญ่ เชื่อมตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 3)
: 50   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal หมู่ที่ 7 บ้านหนองยายทรัพย์ ตำบลสระยายโสม ถึงหมู่ที่ 12 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 79   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายคลองยายแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลอู่ทอง - ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 57   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal หมู่ที่ 7 บ้านหนองยายทรัพย์ ตำบลสระยายโสม ถึงหมู่ที่ 12 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 71   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายคลองยายแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลอู่ทอง - ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 66   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal หมู่ที่ 8 ตำบลย่านยาว - ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
: 48   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 5 ตำบลต้นตาล - หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 47   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal หมู่ที่ 8 ตำบลย่านยาว - ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
: 51   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 5 ตำบลต้นตาล - หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 59   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal หมู่ที่ 3, 5 ตำบลสาลี - ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 55   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 11, 7 ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก - หมู่ที่ 3 ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
: 56   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 9 ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก - ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
: 49   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal หมู่ที่ 3, 5 ตำบลสาลี - ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 54   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 11, 7 ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก - หมู่ที่ 3 ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
: 39   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 9 ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก - ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
: 47   
ราคากลางประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านทรงกระเทียม หมู่ที่ 4 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี - ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
: 47   
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านทรงกระเทียม หมู่ที่ 4 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี - ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
: 49   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างบริการตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร 1,2,3 และตู้จำหน่ายบัตร ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
: 55   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการ ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าต้นไม้ และภูมิทัศน์ จากอาคารศูนย์ประสานงานถึงอุทยานผักพื้นบ้านและจากอุทยานผักพื้นบ้านถึงกรงม้าลาย จำนวน 2 โซน
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111