ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
3
ผู้เข้าชมวันนี้
302
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12841
ผู้เข้าชมทั้งหมด
797197
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
จำนวนผู้เข้าชม : 18065   
 
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
: 515   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
: 455   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
: 445   
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
: 59   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
: 238   
การบริหารพัสดุ
การบริหารพัสดุ
: 54   
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
: 158   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
: 223   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
: 171   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
: 158   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างบริการตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร 1,2,3 และตู้จำหน่ายบัตร ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเแลิมพระเกียรติฯ อ.เดิมบางนางบวข จ.สุพรรณบุรี
: 65   
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านดอนแฝก - บ้านดอนลาน (ลาดตาเถร) เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง
: 53   
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านดอนแฝก - บ้านดอนลาน (ลาดตาเถร) เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง
: 53   
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกโครงการก่อสร้างและปรับปรุงบ่อจระเข้ภายในบริเวณสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 9 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช (ครั้งที่ 2 )
: 77   
ราคากลางประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 3 อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
: 111   
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 3 อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
: 100   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ เชื่อมกับหมู่ที่ 4 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
: 70   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลทัพหลวง ถึงหมู่ที่ 12 ตำบลทัพหลวง เชื่อมออกถนนทางหลวงหมายเลข 333 อู่ทอง - บ้านไร่ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรรณบุรี (ช่วงที่ 1)
: 77   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ เชื่อมกับหมู่ที่ 4 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
: 68   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลทัพหลวง ถึงหมู่ที่ 12 ตำบลทัพหลวง เชื่อมออกถนนทางหลวงหมายเลข 333 อู่ทอง - บ้านไร่ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรรณบุรี (ช่วงที่ 1)
: 64   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ (หนองอ้ายรี-อ้ายยาว) หมู่ที่ 3 ตำบลยุ้งทะลายเชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 67   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ 5,10 ตำบลทะเลบก ถึงเทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 3)
: 73   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสาหร่าย - หมู่ที่ 2 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 5)
: 60   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโอ่ง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 14 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 63   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ (หนองอ้ายรี-อ้ายยาว) หมู่ที่ 3 ตำบลยุ้งทะลายเชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 65   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ 5,10 ตำบลทะเลบก ถึงเทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 3)
: 53   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสาหร่าย - หมู่ที่ 2 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 5)
: 61   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโอ่ง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 14 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 52   
ราคากลางประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังกันตลิ่งพร้อมปรับภูมิทัศน์ (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 2 ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 71   
ราคากลางประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลรั้วใหญ่ เชื่อมตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 3)
: 84   
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังกันตลิ่งพร้อมปรับภูมิทัศน์ (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 2 ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 75   
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลรั้วใหญ่ เชื่อมตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 3)
: 62   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโอ่งถึงตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 58   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโอ่งถึงตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 57   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกคราม - บ้านพรมแดน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
: 65   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการ ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าต้นไม้ และภูมิทัศน์ จากอาคารศูนย์ประสานงานถึงอุทยานผักพื้นบ้านและจากอุทยานผักพื้นบ้านถึงกรงม้าลาย จำนวน 2 โซน
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111