ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
318
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10283
ผู้เข้าชมทั้งหมด
858811
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
จำนวนผู้เข้าชม : 22968   
 
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
: 617   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
: 592   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
: 530   
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
: 107   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
: 287   
การบริหารพัสดุ
การบริหารพัสดุ
: 105   
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
: 202   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
: 272   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
: 218   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
: 200   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในคุ้มขุนแผน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 7   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการซื้อเวชภัณฑ์ และจัดซื้อชุดการแข่งขัน โครงการส่งทีมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส อบจ.สุพรรณบุรี ซีเนียร์ ลีก รุ่นอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 8   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการซื้อวัสดุสำนักงานประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพิ่มความรู้ เทคนิค และวิธีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 16   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างเหมาเช่าเครื่องไฟขยายเสียง จ้างทำสนามแข่งขัน จ้างเหมาเช่าเต็นท์ และจ้างเหมาเช่าเก้าอี้ โครงการส่งทีมนักกีฬาฟุตบอลลีกเยาวชน รุ่นอายุ ๑๓ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 7   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI B411dn จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 9   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างจัดฐานกิจกรรม พิธีเปิดกิจกรรม เพื่อดำเนินการโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 7   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างประชาสัมพันธ์การปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: 12   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างจัดฐานเครื่องเล่นและฐานกิจกรรมเพื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: 9   
ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุ (จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น) / หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทางบก กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 28   
ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุ (จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น) / หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานบำรุงรักษาทางน้ำ กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 28   
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 BTU จำนวน 9 เครื่อง
: 27   
ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุ (หิน) เพื่อนำมาใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาทาง งานรื้อบดอัดชั้นพื้นทาง (งานทำเอง) จำนวน 3 รายการ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 34   
ราคากลาง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 BTU จำนวน 9 เครื่อง
: 38   
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายบ้านกุ่มโคก ถึง บ้านกาบบัว ตำบลทุ่งคลี และตำบลเขาดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 43   
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In Place Recycling) สายบ้านดอนโพธิ์ทอง ถึง บ้านสวนแตง ตำบลดอนโพธิ์ทอง และตำบลสวนแตง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 39   
ราคากลาง โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 60   
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 56   
ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในวันขึ้นปีใหม่ บริเวณภายในบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 37   
ราคากลาง โครงการจ้างเหมาเครื่องไฟขยายเสียง โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560 "สุพรรณิการ์เกมส์" ครั้งที่ 5 ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ในระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนภายในจังหวัดสุพรรณบุรี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์กีฬา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 32   
ราคากลาง จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน จ้างเหมาเช่าสถานที่แข่งขัน จ้างเหมาเช่าเต็นท์ และจ้างเหมาเช่าเต็นท์ (กระโจม) โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560 "สุพรรณิการ์เกมส์" ครั้งที่ 5 ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ในระหว่างวันที่ 6 - 22 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนภายในจังหวัดสุพรรณบุรี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์กีฬา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 34   
ราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในคุ้มขุนแผน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 25   
ราคากลาง โครงการจัดทำแผ่นพับคู่มือแหล่งท่องเที่ยวบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 40,000 ชุด
: 49   
รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
: 51   
ราคากลาง โครงการ จัดซื้อปุกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560 "สุพรรณิการ์เกมส์" ครั้งที่ 5 ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ในระหว่างวันที่ 6 - 22 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์กีฬา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 44   
ประกาศ เรื่อง ผลการตรวจสอบการผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic concrete สายจากวัดถ้ำ - บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลสนามชัยถึงหมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่1)
: 48   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 ถัดไป
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการ ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าต้นไม้ และภูมิทัศน์ จากอาคารศูนย์ประสานงานถึงอุทยานผักพื้นบ้านและจากอุทยานผักพื้นบ้านถึงกรงม้าลาย จำนวน 2 โซน
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111