ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
9
ผู้เข้าชมวันนี้
300
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12839
ผู้เข้าชมทั้งหมด
797195
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
จำนวนผู้เข้าชม : 18057   
 
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
: 515   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
: 455   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
: 445   
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
: 59   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
: 238   
การบริหารพัสดุ
การบริหารพัสดุ
: 54   
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
: 158   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
: 223   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
: 171   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
: 158   
ราคากลางประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลรั้วใหญ่ เชื่อมตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 2)
: 54   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal หมู่ที่ 5 ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เชื่อมอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
: 55   
ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลรั้วใหญ่ เชื่อมตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 2)
: 55   
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกโครงการก่อสร้างและปรับปรุงบ่อจระเข้ภายในบริเวณสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๙ ตำบลเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
: 59   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็คทรอนิค แสดงภาพเสมือนจริงชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร (LED FULL COLOR DISPLAY OUTDOOR)
: 113   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็คทรอนิค แสดงภาพเสมือนจริงชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร (LED FULL COLOR DISPLAY OUTDOOR)
: 74   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาตามโครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชทางน้ำในคลองที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจบำรุงรักษาทางน้ำจากกรมชลประทานในเขตพื้นที่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 6 สาย
: 73   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาตามโครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชทางน้ำในคลองที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจบำรุงรักษาทางน้ำจากกรมชลประทานในเขตพื้นที่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 6 สาย
: 64   
ประกาศ เรื่อง ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดไอพีพร้อมอุปกรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๗ จุด กล้องวงจรปิดไม่น้อยกว่า ๖๐ กล้อง และชุดวีดีโอวอลล์ในการรวมศูนย์กลางคอนโทรลระบบจำนวน ๑ ชุด ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
: 81   
ราคากลางประกาศ เรื่อง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดไอพีพร้อมอุปกรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๗ จุด กล้องวงจรปิดไม่น้อยกว่า ๖๐ กล้อง และชุดวีดีโอวอลล์ในการรวมศูนย์กลางคอนโทรลระบบจำนวน ๑ ชุด ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
: 83   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยเพื่อปฎิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 71   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยเพื่อปฎิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 87   
ประกาศ เรื่อง ประกศผลผู้ขนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อชุดกล้องวีดีโอวงจรปิดไอพีพร้อมอุปกรณ์ และอุปกรณ์ติดตั้ง (CCTV) จำนวน 20 จุด กล้อง 39 ตัว ภายใน อ.เมืองสุพรรณบุรี, อ.ศรีประจันต์, อ.สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (ครั้งที่2)
: 87   
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจัดซื้อชุดกล้องวีดีโอวงจรปิดไอพีพร้อมอุปกรณ์และอุปกรณ์ติดตั้ง (CCTV) จำนวน 20 จุด กล้อง 39 ตัว ภายในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี, อำเภอศรีประจันต์, อำเภอสามชุก (ครั้งที่ 2)
: 92   
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อชุดกล้องวีดีโอวงจรปิดไอพีพร้อมอุปกรณ์และอุปกรณ์ติดตั้ง (CCTV) จำนวน 20 จุด กล้อง 39 ตัว ภายในอำเภอเมือง อำเภอศรีประจันต์ อำเภอสามชุก (ครั้งที่ 2)
: 86   
ราคากลางประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงบ่อจระเข้ภายในบริเวณสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 9 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
: 98   
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงบ่อจระเข้ภายในบริเวณสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 9 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
: 118   
ประกาศ เรื่อง ประกาศ ผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง - ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 1)
: 75   
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อสารเคมีในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลื้อดออก จำนวน 2 รายการ
: 65   
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวชเชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านท่ามะกรูด อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
: 81   
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการหมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง - ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 1)
: 61   
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง - ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 1)
: 74   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์บึงฉวากฯ
: 67   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์บึงฉวากฯ
: 57   
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ ผ่าน การคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการสารเคมีในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ
: 77   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 ถัดไป
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการ ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าต้นไม้ และภูมิทัศน์ จากอาคารศูนย์ประสานงานถึงอุทยานผักพื้นบ้านและจากอุทยานผักพื้นบ้านถึงกรงม้าลาย จำนวน 2 โซน
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111