ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
8
ผู้เข้าชมวันนี้
320
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10285
ผู้เข้าชมทั้งหมด
858813
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
จำนวนผู้เข้าชม : 22981   
 
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
: 617   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
: 592   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
: 530   
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
: 107   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
: 287   
การบริหารพัสดุ
การบริหารพัสดุ
: 105   
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
: 202   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
: 272   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
: 218   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
: 200   
ราคากลาง โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 92   
ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
: 91   
ราคากลาง โครงการจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง) รหัสครุภัณฑ์ 055-51-0024 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 57   
ราคากลางประกาศ เรื่อง โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ในเขตอำเภอสองพี่น้อง จำนวน ๖ จุด กล้องวงจรปิด ๑๗ ตัว พร้อมติดตั้ง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 65   
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ในเขตอำเภอสองพี่น้อง จำนวน 6 จุด กล้องวงจรปิด 17 ตัว พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 70   
ราคากลาง โครงการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 51   
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทอาหารสด เพื่อใช้เลี้ยงปลาภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
: 44   
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายบ้านกุ่มโคก ถึง บ้านกาบบัว ตำบลทุ่งคลี และตำบลเขาดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 65   
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายบ้านดอนโพธิ์ทอง ถึง บ้านสวนแตง ตำบลดอนโพธิ์ทอง และ ตำบลสวนแตง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 56   
ราคากลาง โครงการจ้างผลิตสื่อโทรทัศน์ในรูปแบบสารคดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามรอยพระยุคลบาท ธ ยาตราพัฒนาเมืองสุพรรณบุรีท้องถิ่นแหลมทอง และเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (สทท 11)
: 45   
ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายบ้านดอนโพธิ์ทอง ถึง บ้านสวนแตง ตำบลดอนโพธิ์ทอง และ ตำบลสวนแตง
: 40   
ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายบ้านดอนโพธิ์ทอง ถึง บ้านสวนแตง ตำบลดอนโพธิ์ทอง และ ตำบลสวนแตง
: 79   
ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายบ้านกุ่มโคก ถึง บ้านกาบบัว ตำบลทุ่งคลี และตำบลเขาดิน
: 54   
ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายบ้านกุ่มโคก ถึง บ้านกาบบัว ตำบลทุ่งคลี และตำบลเขาดิน
: 72   
ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร (น้ำทะเล) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุุพรรณบุรี
: 31   
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ในเขตอำเภอสองพี่น้อง จำนวน ๖ จุด กล้องวงจรปิด ๑๗ ตัว พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 61   
ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุ (จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื่อเพลิงและสารหล่อลื่น) / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 47   
ราคากลาง โครงการ จัดซื้อถ้วยรางวัล ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา และเวชภัณฑ์ โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.สุพรรณบุรี รวมใจกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน สานสัมพันธ์ประชาชน ปีที่ 10 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 23 - 24 และ 27 - 28 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี สนามกีฬาพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี และสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์กีฬา กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 61   
ราคากลาง โครงการ จ้างเหมาจัดพิธีเปิด-ปิด , เอฟเฟคพิธีเปิด-ปิด และจ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์กีฬาพื้นบ้าน โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.สุพรรณบุรี รวมใจกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน สานสัมพันธ์ประชาชน ปีที่ 10 ประจำปี 2560 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์กีฬา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 56   
ราคากลาง จัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดไอพี ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซล จำนวน 24 ตัว และอุปกรณ์ฯติดตั้ง / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 81   
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซล จำนวน 24 ตัว และอุปกรณ์ฯ พร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
: 75   
ราคากลาง โครงการซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดไอพี จำนวน 20 ตัว และอุปกรณ์ฯ พร้อมการติดตั้ง / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 93   
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดไอพี ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซล จำนวน 20 ตัว และอุปกรณ์ฯ พร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 71   
ราคากลางประกาศ เรื่อง โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ในเขตอำเภอสองพี่น้อง จำนวน ๖ จุด กล้องวงจรปิด ๑๗ ตัว พร้อมติดตั้ง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 65   
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ในเขตอำเภอสองพี่น้อง จำนวน 6 จุด กล้องวงจรปิด 17 ตัว พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 69   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 ถัดไป
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการ ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าต้นไม้ และภูมิทัศน์ จากอาคารศูนย์ประสานงานถึงอุทยานผักพื้นบ้านและจากอุทยานผักพื้นบ้านถึงกรงม้าลาย จำนวน 2 โซน
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111