ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
10
ผู้เข้าชมวันนี้
300
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12839
ผู้เข้าชมทั้งหมด
797195
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
จำนวนผู้เข้าชม : 18053   
 
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
: 515   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
: 455   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
: 445   
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
: 59   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
: 237   
การบริหารพัสดุ
การบริหารพัสดุ
: 54   
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
: 158   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
: 223   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
: 171   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
: 158   
ประกาศ เรื่อง ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อสารเคมีในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ
: 208   
ราคากลางประกาศ เรื่อง ประมุลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อชุดกล้องวีดีโอวงจรปิดไอพีพร้อมอุปกรณ์และอุปกรณ์ติดตั้ง (CCTV) จำนวน 20 จุด กล้อง 39 ตัว ภายในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี, อำเภอศรีประจันต์, และอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (ครั้งที่ 2)
: 69   
ประกาศ เรื่อง ประมุลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อชุดกล้องวีดีโอวงจรปิดไอพีพร้อมอุปกรณ์และอุปกรณ์ติดตั้ง (CCTV) จำนวน 20 จุด กล้อง 39 ตัว ภายในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี, อำเภอศรีประจันต์, และอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (ครั้งที่ 2)
: 58   
ราคากลางประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง - ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 1)
: 54   
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง - ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 1)
: 61   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำโดยถมดินบดอัดแน่น หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลต้นคราม อำเภอบางปลาม้า - ตำบลจระเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
: 64   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำโดยถมดินบดอัดแน่น หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลต้นคราม อำเภอบางปลาม้า - ตำบลจระเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
: 59   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช เชื่อมเขตเทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
: 60   
ราคากลางประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านท่ามะกรูด อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
: 72   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช เชื่อมเขตเทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
: 54   
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านท่ามะกรูด อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
: 52   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงคันคลองระบายน้ำชลประทาน หมุ่ที่ 9 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า เชื่อมเขตตำบลโคกโคเฒ่า อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
: 49   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า - ต.บ้านกุ่ม, ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
: 69   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงคันคลองระบายน้ำชลประทาน หมุ่ที่ 9 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า เชื่อมเขตตำบลโคกโคเฒ่า อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
: 59   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า - ต.บ้านกุ่ม, ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
: 57   
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อยางแอสฟัลท์ ชนิด CMS - 2h จำนวน 500 ถัง (บรรจุถังขนาด 200 กก.)
: 46   
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงคันคลองขยายคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง
: 55   
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อชุดกล้องวีดีโอไอพีพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (CCTV) จำนวน 20 จุด กล้อง 39 ตัว ภายในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี, อำเภอศรีประจันต์, อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
: 76   
ประกาศ เรื่อง รายชือผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการโครงการปรับปรุงคันคลองขยายคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 58   
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงคันคลองขยายคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 86   
ประกาศ เรื่อง รายชือผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการจัดซื้อยางแอสฟัลท์ ชนิด CMS - 2h จำนวน 500 ถัง (บรรจุถังขนาด 200 กก.)
: 56   
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อยางแอสฟัลท์ ชนิด CMS - 2h จำนวน 500 ถัง (บรรจุถังขนาด 200 กก.)
: 60   
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete คันคลองชลประทาน 1 ซ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ-ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
: 59   
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic concrete คันคลองชลประทาน 1ซ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ - ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
: 65   
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic concrete คันคลองชลประทาน 1ซ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ - ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
: 62   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2223 24 ถัดไป
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการ ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าต้นไม้ และภูมิทัศน์ จากอาคารศูนย์ประสานงานถึงอุทยานผักพื้นบ้านและจากอุทยานผักพื้นบ้านถึงกรงม้าลาย จำนวน 2 โซน
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111