ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
198
ผู้เข้าชมวันนี้
329
ผู้เข้าชมเดือนนี้
7082
ผู้เข้าชมทั้งหมด
946174
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
จำนวนผู้เข้าชม : 34916   
 
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
: 866   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
: 979   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
: 678   
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
: 204   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
: 382   
การบริหารพัสดุ
การบริหารพัสดุ
: 196   
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
: 285   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
: 372   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
: 300   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
: 289   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างเช่าบริการ Web Server สำหรับข้อมูลการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ 2561 กองคลัง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 55   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ ขนาด ๕ x ๘ เมตร จำนวน ๒๖ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 45   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างผูกผ้าดำขาวบริเวณรั้วศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และผูกผ้าดำขาวบริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 58   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างก่อสร้างแนวรั้วทางเดินและติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรม เพื่อใช้ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (มต. 98)
: 65   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด พร้อมกรอบพระราชกรณียกิจและตราสัญลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด ๐.๙๐ x ๑.๒๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 101   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างติดตั้งเต็นท์และเวที เพื่อใช้ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 81   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการซื้อกระสอบบรรจุทราย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖x๒๕ นิ้ว (มต. 98)
: 88   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างและงานจัดเก้าอี้ เพื่อใช้ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (มต. 98)
: 82   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากฯ ให้มีบรรยากาศเกี่ยวกับประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 65   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างจัดหาเต็นท์และเก้าอี้ เพื่อนำไปใช้ดำเนินโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวักดขาดีสลัก ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ วัดเขาดีสลัก อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 61   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างติดตั้งเต็นท์ พร้อมถอนรื้อเต็นท์ ขนาด ๔ x ๘ เมตร เพื่อใช้ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (มต. 98)
: 65   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างจัดรถอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทร์และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ พร้อมตั้งโต๊ะหมู่บูชา พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (มต. 98)
: 59   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างติดตั้งพัดลมไอน้ำ เพื่อใช้ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 52   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างเต็นท์ เพื่อใช้ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 62   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการซื้อประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 1 รถบัสโดยสาร 42 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน 40-0225 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 47   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างก่อสร้างจัดภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพล อดุลยเดช โดยวิธีคัดเลือก (มต. 98)
: 48   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 42   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างจัดนิทรรศการ โครงการ วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 พฤศจิกายน ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 49   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการซื้อกระสอบบรรจุทราย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖x๒๕ นิ้ว เป็นกระสอบใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนรวมค่าขนส่ง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 44   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างทำอาหารมื้อกลางวันและอาหารว่างเลี้ยงผู้เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 50   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการลอยกระทง...ส่งสุขใจ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 44   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 45   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง ยี่ห้อ OKI B411dn ของกองแผนและงบประมาณ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 56 0320 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 58   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการซื้อน้ำดื่ม ผ้าเย็น และเครื่องดื่มเกลือแร่ โครงการส่งทีมนักกีฬาฟุตบอลลีกเยาวชน รุ่นอายุ 15 ปี เข้าร่วมการแข่งขันลีกเยาวชน รายการ จี.แอล.โอ.มิราเคิล ไทย ยูธ ลีก 2017/2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 43   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการซื้อชุดแข่งขัน เวชภัณฑ์และอุปกรณ์กีฬา โครงการส่งทีมนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน รุ่นอายุ 13 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 56   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24ถัดไป
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง
: 15   
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง
: 19   
ประกาศ..การตรวจรับงานจ้าง อบจ.สุพรรณบุรี
ประกาศ..การตรวจรับงานจ้าง อบจ.สุพรรณบุรี
: 31   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการ ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าต้นไม้ และภูมิทัศน์ จากอาคารศูนย์ประสานงานถึงอุทยานผักพื้นบ้านและจากอุทยานผักพื้นบ้านถึงกรงม้าลาย จำนวน 2 โซน
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111