ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
9
ผู้เข้าชมวันนี้
300
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12839
ผู้เข้าชมทั้งหมด
797195
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
จำนวนผู้เข้าชม : 18056   
 
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
: 515   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
: 455   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
: 445   
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
: 59   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
: 238   
การบริหารพัสดุ
การบริหารพัสดุ
: 54   
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
: 158   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
: 223   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
: 171   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
: 158   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด ( CCTV ) ชนิดไอพี พร้อมติดตั้ง
: 96   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด ( CCTV ) ชนิดไอพี พร้อมติดตั้ง
: 88   
ราคากลางประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 3 อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2)
: 46   
ประกาศ เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการจ้างปรับปรุงเปลี่ยนไฟเบอร์กลาสภายในตู้ปลาอาคาร หลังที่ 2 ดำเนินการภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
: 47   
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 3 อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จำนวน 9 รายการ
: 53   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาดำเนินการโครงการจ้างเหมาบำรุงรักาากล้องวงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน หรือ 12 เดือน
: 63   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาดำเนินการโครงการจ้างเหมาบำรุงรักาากล้องวงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน หรือ 12 เดือน
: 62   
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ดอนพรม ม.4,8 ต.ดอนกำยาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
: 49   
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (หลังใหม่) ระยะที่ 2
: 51   
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงกการปรับปรุงคันกั้นน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัด หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า - ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 40   
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
: 56   
ราคากลางประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ประเภทเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง และเครื่องเล่นสนามในร่ม
: 68   
ราคากลางประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ประเภทเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง และเครื่องเล่นสนามในร่ม
: 58   
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ประเภทเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง และเครื่องเล่นสนามในร่ม
: 53   
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ประเภทเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง และเครื่องเล่นสนามในร่ม
: 54   
ราคากลางประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement - Place Recycling) - บ้านดอนไข่เต่า ตำบลวังน้ำเย็น และตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
: 44   
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement - Place Recycling) - บ้านดอนไข่เต่า ตำบลวังน้ำเย็น และตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
: 50   
ราคากลางประกาศ เรื่อง ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อวัสดุ (ยางแอสฟัลท์)
: 39   
ประกาศ เรื่อง ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อวัสดุ (ยางแอสฟัลท์)
: 46   
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหัวเกาะ - บ้านหนองกรด อำเภอเดิมบางนางบวช
: 47   
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสามชุก อำเภอสามชุก
: 44   
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโพนไร่ - บ้านปากคลองเจ๊ก อำเภอบางปลาม้า
: 42   
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางแม่หม้าย - บ้านคูบัว อำเภอบางปลาม้า
: 42   
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่านางเริง - บ้านคูเมือง อำเภอเดิมบางนางบวช
: 39   
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ไม่ผ่ายการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 3 จำนวน 9 รายการ
: 46   
1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการ ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าต้นไม้ และภูมิทัศน์ จากอาคารศูนย์ประสานงานถึงอุทยานผักพื้นบ้านและจากอุทยานผักพื้นบ้านถึงกรงม้าลาย จำนวน 2 โซน
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111