ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
93
ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12316
ผู้เข้าชมทั้งหมด
860844
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กระดานสนทนา
จำนวนผู้เข้าชม : 0   
 
 
ศุกร์นี้..ครูเพลงยกทัพ "สำแดงสดเพลงเมืองสุพรรณ"
- วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 – 17.00 น. - โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี มิวเซียมสยาม ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี จัดงาน “Museum Family ตอน ของดีเมืองสุพรรณ” ภาค 2 การรวมตัวครั้งสำคัญของครูเพลงและศิลปินเลือดสุพรรณชื่อดัง ที่จะมาร่วม “สำแดงสดเพลงเมืองสุพรรณ” เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรี อาทิ ศรเพชร ศรสุพรรณ, สุรพล สมบัติเจริญ, ก้าน แก้วสุพรรณ, ลำดวน รุ่งสว่าง, สายัณต์ สัญญา และ เปาวลี พรพิมล พร้อมร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “เล่าเรื่องเมืองสุพรรณบุรี” โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี , แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติสาขาเพลงพื้นบ้านเมืองสุพรรณบุรี และ นายวัชรินทร์ โสไกร นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ร่วมเสวนา สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติม facebook.com/museumsiamfan
โดย : Yamila[hommali.p@gmail.com]         2015-08-28[10:56:09]         114.109.221.xxx
 
 
 
 
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111