ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
249
ผู้เข้าชมวันนี้
473
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9810
ผู้เข้าชมทั้งหมด
973435
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 0   
ร้องเรียนถนนชำรุด(หนักมาก)
เนื่องจากถนนสายที่ตัดผ่านระหว่างเขต อ.เดิมบางนางบวช ถึง อ.เนินขามบริเวณบ้านหนองไม้ตาย อ.เดิมบางนางบาชระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตรชำรุดหนักมากเพราะสร้างมาตั้งแต่ พศ ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักและเศรษฐกิจเลยก็ว่าได้มีรถสัญจรไปมาไม่ตำกว่า๑๐๐คันต่อวันทั้งนี้ทาง อบจ.สุพรรณบรีได้ดำเนินการซ่อมไปเมื่อประมาณปี๒๕๕๔แล้วระยะทางประมาณ ๑๕๐๐ เมตรทั้งนี้เนื่องจากยางมะตอยบางเกินและรถว่งจำนวนมากทำให้อยู่ได้ไม่ถึงปีก็พักเหมือนเดิม จึงอยากให้ทาง อบจ.เข้าไปดำเนินการแก้ไข ถ้าได้ทั้งสายก็จะยิ่งดีมาก และถ้าขยายไหล่ทางออกอีกข้างละ ๕๐ เซนก็จะเป็นการดี จึงขอร้องเรียนมา ณ โอกาสนี้
ราษฎร - 2015-12-08 เวลา 00:22:51
 
ความคิดเห็นที่ 1
ขอบพระคุณมากครับ ได้รับเรื่องและดำเนินการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับ
ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ - 2015-12-18 เวลา 11:28:58
 
 
 
รายละเอียด *
 
ชื่อ *
 
1 บวก 9 เท่ากับ *
 
 
หมายเหตุ - ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล หากตรวจสอบพบว่า มีการใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111