ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
249
ผู้เข้าชมวันนี้
479
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9816
ผู้เข้าชมทั้งหมด
973441
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 0   
กำจัดผักตบชวาแม่น้ำท่าจีน อำเภอเดิมบางนางบวช
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขอความกรุณามากำจัดผักตบชวาแม่น้ำท่าจีน ในอำเภอเดิมบางนางบวช เริ่มตั้งแต่สะพานเขาพระ เนื่องจากติดเสาสะพานทำให้ผักตบชวาไม่สามารถผ่านได้ จึงส่งผลผักตบชวาเต็มแม่น้ำ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านเป็นระยะทาง1.5-2 กม.ขอความกรุณาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยดำเนินการกำจัดผักตบชวา ก่อนที่พวกเราจะไม่มีน้ำไว้ใช้ ไม่มีปลาไว้กิน เพราะผักตบชวาอยู่ได้เพราะน้ำ ปลาบางชนิดต้องการพื้นที่น้ำไว้หายใจ ขอขอบคุณล่วงหน้าคะ
ชาวบ้านผู้เดือดร้อน - 2016-05-05 เวลา 07:44:21
 
ความคิดเห็นที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับทราบข่าวเดือดร้อนของประชาชนจึงได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาชนบท เข้าดำเนินการแก้ไข และประสานงานอำเภอเดิมบางนางบวช ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ เข้าร่วมกิจกรรมการกำจัดผักตบชวา ณ บริเวณสะพานข้ามโรงพยาบาล ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
admin - 2016-05-11 เวลา 17:33:40
 
 
 
รายละเอียด *
 
ชื่อ *
 
3 คูณ 7 เท่ากับ *
 
 
หมายเหตุ - ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล หากตรวจสอบพบว่า มีการใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111