ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
13
ผู้เข้าชมวันนี้
229
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12341
ผู้เข้าชมทั้งหมด
839890
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 0   
 
 
ต่อ น้ำประปาไม่ไหล
น้ำประปาไม่ไหล หมู่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จะต้องรออีกนานแค่ไหนค่ะ นี่ก็รอมาก่อนสงกรานต์ น่าจะไม่ไหลตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม จะต้องรออีกนายแค่ไหนกัน
โดย : Please ![]         2016-07-07[16:27:36]         49.237.242.xxx
 
Re : ต่อ น้ำประปาไม่ไหล
 
สวัดดีครับ..ผู้มาร้องเรียนร้องทุกข์.... ก่อนอื่นในการตั้งกระทู้..และในการจะให้มีการประสานงาน..ทางผู้ร้องเรียน..โปรดแสดงตัวตนที่ชัดเจนกว่านี้..เพื่อให้ผลการร้องเรียนร้องทุกข์..ประสพผลสำเร็จและได้รับการแก้ไข..อยากให้ผู้ร้องเรียน..แสดงชื่อตัวต้นที่แท้จริง..ที่อยู่..หรือเบอร์โทร..ในการติดต่อกลับเพื่อสะดวกในการติดต่อประสานหรือพูดคุย..กัน.. ขอตอบคำถาม.. ทาง อบจ.. ได้ประสานงาน ด้วยวาจากับผู้เกี่ยวข้องทาง อบจ.บางใหญ่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว..และทาง อบต. ได้แจ้งว่า..กำลังอยู่ในช่วงโอนเงินงบประมาณของหน่วยงานส่วนกลาง..(หากท่านส่งสัย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ อบต.บางใหญ่ ในวันเวลา ราชการ เบอร์โทร. 035-473614).. ได้โดยตรงเลยครับ..จะสะดวกรวดเร็วกว่านะครับ
 
โดย : admin อบจ.สุพรรณบุรี    2016-07-22[09:02:26]    134.236.123.xxx
 
 
 
 
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111