ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
6
ผู้เข้าชมวันนี้
178
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10236
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1034276
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
จำนวนผู้เข้าชม : 9972   
 
-รายงาานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่  ๙ - ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๘
-รายงาานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘
: 238   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๘
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๘
: 277   
-รายงาานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๖-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
-รายงาานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๖-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
: 244   
-รายงาานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๙-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
-รายงาานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๙-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
: 245   
-รายงาานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
-รายงาานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
: 282   
-รายงงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๖-๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
-รายงงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๖-๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
: 221   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำว้นที่ ๑๙-๒๓ มกราคม ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำว้นที่ ๑๙-๒๓ มกราคม ๒๕๕๘
: 288   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่  ๑๒-๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๒-๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
: 239   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๕-๑๐ มกราคม ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๕-๑๐ มกราคม ๒๕๕๘
: 271   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๙-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๙-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
: 268   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๒-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๒-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
: 219   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๕-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๕-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
: 276   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๘-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๘-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
: 312   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑-๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑-๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
: 280   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๔-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๔-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
: 271   
รายงานความก้าวหน้าของ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๗-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
รายงานความก้าวหน้าของ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๗-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
: 280   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๐-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๐-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
: 253   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๓-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๓-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
: 271   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๗-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๗-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
: 231   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๐-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๐-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
: 251   
1 2 3 4 5 6 78 9 10
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111