ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
7
ผู้เข้าชมวันนี้
161
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10219
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1034259
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
จำนวนผู้เข้าชม : 9967   
 
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๕ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๕ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
: 206   
- รางานความก้าวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- รางานความก้าวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
: 212   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗
: 237   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๗ - ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๗ - ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗
: 323   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๗ - ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๗ - ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗
: 305   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๕๗
: 246   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๔ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๔ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
: 230   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗
: 267   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
: 283   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๓ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๓ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
: 304   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
: 276   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
: 325   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
: 292   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๓ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๓ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
: 296   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
: 359   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๐ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๐ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗
: 275   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๓ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๓ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗
: 310   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๖ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๖ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
: 252   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๓ มกราคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๓ มกราคม ๒๕๕๗
: 237   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
: 316   
1 2 3 4 5 6 7 8 910
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111