ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
7
ผู้เข้าชมวันนี้
177
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10235
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1034275
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 6692   
 
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหารายได้และพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑-๕ กันยายน ๒๕๕๗
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหารายได้และพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑-๕ กันยายน ๒๕๕๗
: 391   
- ทะเบียนรายชื่อประกอบกิจการโรงแรมในจังหวัดสุพรรณบุรี และขั้นตอนและวิธีชำระภาษี
: 230   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่  ๒๗ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๒๗ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
: 206   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๓ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๓ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
: 212   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๒๐ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๒๐ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
: 213   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่  ๖ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๖ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
: 239   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่  ๒๓-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๒๓-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
: 184   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๘-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๘-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
: 232   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
: 247   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่  ๔-๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๔-๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
: 334   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
: 285   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๒๓ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๒๓ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 231   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 275   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๖ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๖ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 210   
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๙-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๙-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 201   
รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 207   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 220   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๒-๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๒-๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 223   
รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 244   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
: 210   
1 2 3 4 5 67 8 9 10
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111