ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
9
ผู้เข้าชมวันนี้
126
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11911
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1018579
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 6373   
 
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๕ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๕ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
: 233   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๘ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๘ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
: 220   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
: 206   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๒๔ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๒๔ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
: 384   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
: 191   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
: 219   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหารและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๓ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหารและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๓ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
: 207   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๒๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๒๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
: 203   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์พัฒนาและจัดหารายได้ ประจำวันที่ ๒๐ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์พัฒนาและจัดหารายได้ ประจำวันที่ ๒๐ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
: 327   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๓ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๓ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
: 191   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำัวันที่ ๖ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำัวันที่ ๖ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
: 200   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๒๙ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๒๙ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
: 234   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์พัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๒๒- ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์พัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๒๒- ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
: 207   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๑๗-๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๑๗-๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
: 222   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๙ - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๙ - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖
: 271   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๑-๕ เมษายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๑-๕ เมษายน ๒๕๕๖
: 324   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๒๕-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๒๕-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖
: 304   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๑๘-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๑๘-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
: 297   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๑๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๑๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖
: 206   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๔ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ วันที่ ๔ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
: 225   
1 2 3 4 5 6 7 8 910
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111