ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
8
ผู้เข้าชมวันนี้
99
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12632
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1019300
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 394   
 
รายงานความก้าวหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
 
วันที่ 17 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกล แบ็กโฮ อบจ.ตค3721ปฏิบัติงานตักผักตบชวากำจัดวัชพืช บริเวณ หมู่1ต.ดอนตาล อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 วันที่ 17 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกล แบ็กโฮ อบจ.ตค3721ปฏิบัติงานตักผักตบชวากำจัดวัชพืช บริเวณ หมู่1ต.ดอนตาล อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 17 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกล แบ็กโฮ อบจ.ตค3721ปฏิบัติงานตักผักตบชวากำจัดวัชพืช บริเวณ หมู่1ต.ดอนตาล อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 วันที่ 17 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกล แบ็กโฮ อบจ.ตค3721ปฏิบัติงานตักผักตบชวากำจัดวัชพืช บริเวณ หมู่1ต.ดอนตาล อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 17 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกล แบ็กโฮ อบจ.ตค3721ปฏิบัติงานตักผักตบชวากำจัดวัชพืช บริเวณ หมู่1ต.ดอนตาล อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 วันที่ 17 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกล แบ็กโฮ อบจ.ตค3721ปฏิบัติงานตักผักตบชวากำจัดวัชพืช บริเวณ หมู่1ต.ดอนตาล อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เรือพอนทูนโป๊ะพร้อมรถแบคโฮว์อบจ82เรือนเรศ2ปฏิบัติงานตักผักตบชวาในแม่นำ้ท่าจีนบริเวณก่อนถึงสะพานวัดวังหินต.ย่านยาวอ.สามชุกจ.สุพรรณบุรี
 วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เรือพอนทูนโป๊ะพร้อมรถแบคโฮว์อบจ82เรือนเรศ2ปฏิบัติงานตักผักตบชวาในแม่นำ้ท่าจีนบริเวณก่อนถึงสะพานวัดวังหินต.ย่านยาวอ.สามชุกจ.สุพรรณบุรี
วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เรือพอนทูนโป๊ะพร้อมรถแบคโฮว์อบจ82เรือนเรศ2ปฏิบัติงานตักผักตบชวาในแม่นำ้ท่าจีนบริเวณก่อนถึงสะพานวัดวังหินต.ย่านยาวอ.สามชุกจ.สุพรรณบุรี
 วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เรือพอนทูนโป๊ะพร้อมรถแบคโฮว์อบจ82เรือนเรศ2ปฏิบัติงานตักผักตบชวาในแม่นำ้ท่าจีนบริเวณก่อนถึงสะพานวัดวังหินต.ย่านยาวอ.สามชุกจ.สุพรรณบุรี
วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เรือพอนทูนโป๊ะพร้อมรถแบคโฮว์อบจ82เรือนเรศ2ปฏิบัติงานตักผักตบชวาในแม่นำ้ท่าจีนบริเวณก่อนถึงสะพานวัดวังหินต.ย่านยาวอ.สามชุกจ.สุพรรณบุรี
 วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เรือพอนทูนโป๊ะพร้อมรถแบคโฮว์อบจ82เรือนเรศ2ปฏิบัติงานตักผักตบชวาในแม่นำ้ท่าจีนบริเวณก่อนถึงสะพานวัดวังหินต.ย่านยาวอ.สามชุกจ.สุพรรณบุรี
วันที่ 17 สิงหาคม 2558งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ ตค.3446 ปฎิบัติงานที่ วัดเขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
 วันที่ 17 สิงหาคม 2558งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ ตค.3446 ปฎิบัติงานที่ วัดเขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 17 สิงหาคม 2558งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ ตค.3446 ปฎิบัติงานที่ วัดเขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
 วันที่ 17 สิงหาคม 2558งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ ตค.3446 ปฎิบัติงานที่ วัดเขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 17 สิงหาคม 2558งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ ตค.3446 ปฎิบัติงานที่ วัดเขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
 วันที่ 17 สิงหาคม 2558งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ ตค.3446 ปฎิบัติงานที่ วัดเขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ด้านอุทกภัยและน้ำหลาก ฉับพลัน)จังหวัดสุพรรณบุรีระดับกลุ่มจังหวัด ปี 2558 ห้องประชุมเอราวัณ รพ.ด่านช้าง
 วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ด้านอุทกภัยและน้ำหลาก ฉับพลัน)จังหวัดสุพรรณบุรีระดับกลุ่มจังหวัด ปี 2558 ห้องประชุมเอราวัณ รพ.ด่านช้าง
วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ด้านอุทกภัยและน้ำหลาก ฉับพลัน)จังหวัดสุพรรณบุรีระดับกลุ่มจังหวัด ปี 2558 ห้องประชุมเอราวัณ รพ.ด่านช้าง
 วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ด้านอุทกภัยและน้ำหลาก ฉับพลัน)จังหวัดสุพรรณบุรีระดับกลุ่มจังหวัด ปี 2558 ห้องประชุมเอราวัณ รพ.ด่านช้าง
วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ด้านอุทกภัยและน้ำหลาก ฉับพลัน)จังหวัดสุพรรณบุรีระดับกลุ่มจังหวัด ปี 2558 ห้องประชุมเอราวัณ รพ.ด่านช้าง
 วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ด้านอุทกภัยและน้ำหลาก ฉับพลัน)จังหวัดสุพรรณบุรีระดับกลุ่มจังหวัด ปี 2558 ห้องประชุมเอราวัณ รพ.ด่านช้าง
วันที่ 18 สิงหาคม 2558 โครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริและความยั่งยืนของสังคมไทย รุ่นที่ 1 ณ กศน.สามชุก
 วันที่ 18 สิงหาคม 2558 โครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริและความยั่งยืนของสังคมไทย รุ่นที่ 1 ณ กศน.สามชุก
วันที่ 18 สิงหาคม 2558 โครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริและความยั่งยืนของสังคมไทย รุ่นที่ 1 ณ กศน.สามชุก
 วันที่ 18 สิงหาคม 2558 โครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริและความยั่งยืนของสังคมไทย รุ่นที่ 1 ณ กศน.สามชุก
วันที่ 18 สิงหาคม 2558 โครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริและความยั่งยืนของสังคมไทย รุ่นที่ 1 ณ กศน.สามชุก
 วันที่ 18 สิงหาคม 2558 โครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริและความยั่งยืนของสังคมไทย รุ่นที่ 1 ณ กศน.สามชุก
วันที่ 18 สิงหาคม 2558 งานรถสุขาเคลื่อนที่ วัดป่าเลย์ไลยก์
 วันที่ 18 สิงหาคม 2558 งานรถสุขาเคลื่อนที่ วัดป่าเลย์ไลยก์
วันที่ 18 สิงหาคม 2558 งานรถสุขาเคลื่อนที่ วัดป่าเลย์ไลยก์
 วันที่ 18 สิงหาคม 2558 งานรถสุขาเคลื่อนที่ วัดป่าเลย์ไลยก์
วันที่ 18 สิงหาคม 2558 งานรถสุขาเคลื่อนที่ วัดป่าเลย์ไลยก์
 วันที่ 18 สิงหาคม 2558 งานรถสุขาเคลื่อนที่ วัดป่าเลย์ไลยก์
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ ตค.3446 ปฎิบัติงานที่ วัด เขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ ตค.3446 ปฎิบัติงานที่ วัด เขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ ตค.3446 ปฎิบัติงานที่ วัด เขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ ตค.3446 ปฎิบัติงานที่ วัด เขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ ตค.3446 ปฎิบัติงานที่ วัด เขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ ตค.3446 ปฎิบัติงานที่ วัด เขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ อบจ ตค.3721 ปฏิบัติงานขุดลอกคลองผักวัชพืชในพื้นที่ หมู่1 อบต.ดอนตาล อ.เมือง
 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ อบจ ตค.3721 ปฏิบัติงานขุดลอกคลองผักวัชพืชในพื้นที่ หมู่1 อบต.ดอนตาล อ.เมือง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ อบจ ตค.3721 ปฏิบัติงานขุดลอกคลองผักวัชพืชในพื้นที่ หมู่1 อบต.ดอนตาล อ.เมือง
 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ อบจ ตค.3721 ปฏิบัติงานขุดลอกคลองผักวัชพืชในพื้นที่ หมู่1 อบต.ดอนตาล อ.เมือง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ อบจ ตค.3721 ปฏิบัติงานขุดลอกคลองผักวัชพืชในพื้นที่ หมู่1 อบต.ดอนตาล อ.เมือง
 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ อบจ ตค.3721 ปฏิบัติงานขุดลอกคลองผักวัชพืชในพื้นที่ หมู่1 อบต.ดอนตาล อ.เมือง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ อบจ.64 ปฏิบัติงานขุดลอกคลองผักวัชพืชในพื้นที่อบต.วังน้ำเย็น หมู่1 อ.บางปลาม้า
 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ อบจ.64 ปฏิบัติงานขุดลอกคลองผักวัชพืชในพื้นที่อบต.วังน้ำเย็น หมู่1 อ.บางปลาม้า
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ อบจ.64 ปฏิบัติงานขุดลอกคลองผักวัชพืชในพื้นที่อบต.วังน้ำเย็น หมู่1 อ.บางปลาม้า
 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ อบจ.64 ปฏิบัติงานขุดลอกคลองผักวัชพืชในพื้นที่อบต.วังน้ำเย็น หมู่1 อ.บางปลาม้า
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ อบจ.64 ปฏิบัติงานขุดลอกคลองผักวัชพืชในพื้นที่อบต.วังน้ำเย็น หมู่1 อ.บางปลาม้า
 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ อบจ.64 ปฏิบัติงานขุดลอกคลองผักวัชพืชในพื้นที่อบต.วังน้ำเย็น หมู่1 อ.บางปลาม้า
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เรือพอนทูนโป๊ะพร้อมแบคโฮอบจ82เรือนเรศ2ปฏิบัติงานตักผักตบชวาในแม่นำ้ท่าจีนบริเวณวัดวังหินต.ย่านยาวอ.สามชุก
 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เรือพอนทูนโป๊ะพร้อมแบคโฮอบจ82เรือนเรศ2ปฏิบัติงานตักผักตบชวาในแม่นำ้ท่าจีนบริเวณวัดวังหินต.ย่านยาวอ.สามชุก
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เรือพอนทูนโป๊ะพร้อมแบคโฮอบจ82เรือนเรศ2ปฏิบัติงานตักผักตบชวาในแม่นำ้ท่าจีนบริเวณวัดวังหินต.ย่านยาวอ.สามชุก
 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เรือพอนทูนโป๊ะพร้อมแบคโฮอบจ82เรือนเรศ2ปฏิบัติงานตักผักตบชวาในแม่นำ้ท่าจีนบริเวณวัดวังหินต.ย่านยาวอ.สามชุก
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เรือพอนทูนโป๊ะพร้อมแบคโฮอบจ82เรือนเรศ2ปฏิบัติงานตักผักตบชวาในแม่นำ้ท่าจีนบริเวณวัดวังหินต.ย่านยาวอ.สามชุก
 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เรือพอนทูนโป๊ะพร้อมแบคโฮอบจ82เรือนเรศ2ปฏิบัติงานตักผักตบชวาในแม่นำ้ท่าจีนบริเวณวัดวังหินต.ย่านยาวอ.สามชุก
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111