ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
6
ผู้เข้าชมวันนี้
111
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12644
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1019312
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 439   
 
รายงานความก้าวหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำวันที่ ๓๑ ส.ค. - ๕ ก.ย. ๒๕๕๘
 
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เรือพอนทูนโป๊ะพร้อมแบคโฮว์อบจ82เรือนเรศ2ปฏบัติงานตักผักตบชวาในแม่นำ้ท่าจีนบริเวณก่อนถึงสะพานเลี่ยงเมืองต.มดแดงอ.ศรีประจันต์
 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เรือพอนทูนโป๊ะพร้อมแบคโฮว์อบจ82เรือนเรศ2ปฏบัติงานตักผักตบชวาในแม่นำ้ท่าจีนบริเวณก่อนถึงสะพานเลี่ยงเมืองต.มดแดงอ.ศรีประจันต์
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เรือพอนทูนโป๊ะพร้อมแบคโฮว์อบจ82เรือนเรศ2ปฏบัติงานตักผักตบชวาในแม่นำ้ท่าจีนบริเวณก่อนถึงสะพานเลี่ยงเมืองต.มดแดงอ.ศรีประจันต์
 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เรือพอนทูนโป๊ะพร้อมแบคโฮว์อบจ82เรือนเรศ2ปฏบัติงานตักผักตบชวาในแม่นำ้ท่าจีนบริเวณก่อนถึงสะพานเลี่ยงเมืองต.มดแดงอ.ศรีประจันต์
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เรือพอนทูนโป๊ะพร้อมแบคโฮว์อบจ82เรือนเรศ2ปฏบัติงานตักผักตบชวาในแม่นำ้ท่าจีนบริเวณก่อนถึงสะพานเลี่ยงเมืองต.มดแดงอ.ศรีประจันต์
 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เรือพอนทูนโป๊ะพร้อมแบคโฮว์อบจ82เรือนเรศ2ปฏบัติงานตักผักตบชวาในแม่นำ้ท่าจีนบริเวณก่อนถึงสะพานเลี่ยงเมืองต.มดแดงอ.ศรีประจันต์
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เรือพอนทูนโป๊ะพร้อมแบ็กโฮ อบจ.81ปฏิบัติงานตักผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน บริเวณหมู่บ้านรถขุด ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เรือพอนทูนโป๊ะพร้อมแบ็กโฮ อบจ.81ปฏิบัติงานตักผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน บริเวณหมู่บ้านรถขุด ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เรือพอนทูนโป๊ะพร้อมแบ็กโฮ อบจ.81ปฏิบัติงานตักผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน บริเวณหมู่บ้านรถขุด ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เรือพอนทูนโป๊ะพร้อมแบ็กโฮ อบจ.81ปฏิบัติงานตักผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน บริเวณหมู่บ้านรถขุด ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เรือพอนทูนโป๊ะพร้อมแบ็กโฮ อบจ.81ปฏิบัติงานตักผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน บริเวณหมู่บ้านรถขุด ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เรือพอนทูนโป๊ะพร้อมแบ็กโฮ อบจ.81ปฏิบัติงานตักผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน บริเวณหมู่บ้านรถขุด ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวา อบจ84 อบจ49โครงการแม่นำ้ท่าจีน ณ บริเวณสะพานวัดปากนำ้ อ เดิมบาง
 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวา อบจ84 อบจ49โครงการแม่นำ้ท่าจีน ณ บริเวณสะพานวัดปากนำ้ อ เดิมบาง
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวา อบจ84 อบจ49โครงการแม่นำ้ท่าจีน ณ บริเวณสะพานวัดปากนำ้ อ เดิมบาง
 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวา อบจ84 อบจ49โครงการแม่นำ้ท่าจีน ณ บริเวณสะพานวัดปากนำ้ อ เดิมบาง
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวา อบจ84 อบจ49โครงการแม่นำ้ท่าจีน ณ บริเวณสะพานวัดปากนำ้ อ เดิมบาง
 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวา อบจ84 อบจ49โครงการแม่นำ้ท่าจีน ณ บริเวณสะพานวัดปากนำ้ อ เดิมบาง
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ อบจ.64 ปฏิบัติงานขุดลอกผักวัชพืชในพื้นที่อบต.วังน้ำเย็น หมู่5 อ.บางปลาม้า
 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ อบจ.64 ปฏิบัติงานขุดลอกผักวัชพืชในพื้นที่อบต.วังน้ำเย็น หมู่5 อ.บางปลาม้า
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ อบจ.64 ปฏิบัติงานขุดลอกผักวัชพืชในพื้นที่อบต.วังน้ำเย็น หมู่5 อ.บางปลาม้า
 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ อบจ.64 ปฏิบัติงานขุดลอกผักวัชพืชในพื้นที่อบต.วังน้ำเย็น หมู่5 อ.บางปลาม้า
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ อบจ.64 ปฏิบัติงานขุดลอกผักวัชพืชในพื้นที่อบต.วังน้ำเย็น หมู่5 อ.บางปลาม้า
 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ อบจ.64 ปฏิบัติงานขุดลอกผักวัชพืชในพื้นที่อบต.วังน้ำเย็น หมู่5 อ.บางปลาม้า
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮ อบจ.ตค3721ปฎิบัติงานขุดลอกคลองที่เสริมคันดินที่ทรุดพังบริเวณหมู่3ต.ดอนตาล
 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮ อบจ.ตค3721ปฎิบัติงานขุดลอกคลองที่เสริมคันดินที่ทรุดพังบริเวณหมู่3ต.ดอนตาล
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮ อบจ.ตค3721ปฎิบัติงานขุดลอกคลองที่เสริมคันดินที่ทรุดพังบริเวณหมู่3ต.ดอนตาล
 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮ อบจ.ตค3721ปฎิบัติงานขุดลอกคลองที่เสริมคันดินที่ทรุดพังบริเวณหมู่3ต.ดอนตาล
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮ อบจ.ตค3721ปฎิบัติงานขุดลอกคลองที่เสริมคันดินที่ทรุดพังบริเวณหมู่3ต.ดอนตาล
 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮ อบจ.ตค3721ปฎิบัติงานขุดลอกคลองที่เสริมคันดินที่ทรุดพังบริเวณหมู่3ต.ดอนตาล
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกล รถแบ็คโฮว์ ตค.3446 ปฏิบัติงานปรับภูมิทัศน์ ที่วัด เขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกล รถแบ็คโฮว์ ตค.3446 ปฏิบัติงานปรับภูมิทัศน์ ที่วัด เขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกล รถแบ็คโฮว์ ตค.3446 ปฏิบัติงานปรับภูมิทัศน์ ที่วัด เขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกล รถแบ็คโฮว์ ตค.3446 ปฏิบัติงานปรับภูมิทัศน์ ที่วัด เขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกล รถแบ็คโฮว์ ตค.3446 ปฏิบัติงานปรับภูมิทัศน์ ที่วัด เขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกล รถแบ็คโฮว์ ตค.3446 ปฏิบัติงานปรับภูมิทัศน์ ที่วัด เขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 1 กันยายน 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและมูลนิธิ รุ่นที่ 12 ณ โรงแรมพชร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 วันที่ 1 กันยายน 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและมูลนิธิ รุ่นที่ 12 ณ โรงแรมพชร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 1 กันยายน 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและมูลนิธิ รุ่นที่ 12 ณ โรงแรมพชร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 วันที่ 1 กันยายน 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและมูลนิธิ รุ่นที่ 12 ณ โรงแรมพชร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 1 กันยายน 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและมูลนิธิ รุ่นที่ 12 ณ โรงแรมพชร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 วันที่ 1 กันยายน 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและมูลนิธิ รุ่นที่ 12 ณ โรงแรมพชร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 1 กันยายน 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและมูลนิธิ รุ่นที่ 12 ณ โรงแรมพชร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ฝึกปฏิบัติเหมือนจริง
 วันที่ 1 กันยายน 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและมูลนิธิ รุ่นที่ 12 ณ โรงแรมพชร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ฝึกปฏิบัติเหมือนจริง
วันที่ 1 กันยายน 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและมูลนิธิ รุ่นที่ 12 ณ โรงแรมพชร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ฝึกปฏิบัติเหมือนจริง
 วันที่ 1 กันยายน 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและมูลนิธิ รุ่นที่ 12 ณ โรงแรมพชร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ฝึกปฏิบัติเหมือนจริง
วันที่ 1 กันยายน 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและมูลนิธิ รุ่นที่ 12 ณ โรงแรมพชร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ฝึกปฏิบัติเหมือนจริง
 วันที่ 1 กันยายน 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและมูลนิธิ รุ่นที่ 12 ณ โรงแรมพชร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ฝึกปฏิบัติเหมือนจริง
วันที่ 1 กันยายน 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและมูลนิธิ รุ่นที่ ๑๒ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 วันที่ 1 กันยายน 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและมูลนิธิ รุ่นที่ ๑๒ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 1 กันยายน 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและมูลนิธิ รุ่นที่ ๑๒ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 วันที่ 1 กันยายน 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและมูลนิธิ รุ่นที่ ๑๒ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 1 กันยายน 2558 งานซ่อมปะหลุมบ่อผิวจราจร. สายบ้านลาดบัว. บ้านหนองกระสา. อ สองพี่น้อง
 วันที่ 1 กันยายน 2558 งานซ่อมปะหลุมบ่อผิวจราจร. สายบ้านลาดบัว. บ้านหนองกระสา. อ สองพี่น้อง
วันที่ 1 กันยายน 2558 งานซ่อมปะหลุมบ่อผิวจราจร. สายบ้านลาดบัว. บ้านหนองกระสา. อ สองพี่น้อง
 วันที่ 1 กันยายน 2558 งานซ่อมปะหลุมบ่อผิวจราจร. สายบ้านลาดบัว. บ้านหนองกระสา. อ สองพี่น้อง
วันที่ 1 กันยายน 2558 งานซ่อมปะหลุมบ่อผิวจราจร. สายบ้านลาดบัว. บ้านหนองกระสา. อ สองพี่น้อง
 วันที่ 1 กันยายน 2558 งานซ่อมปะหลุมบ่อผิวจราจร. สายบ้านลาดบัว. บ้านหนองกระสา. อ สองพี่น้อง
วันที่ 1 กันยายน 2558 งานรื้อปรับเกรดบดอัดพื้นทางเดิม สาย บ.กุ่มโคก-บ.กาบบัว
 วันที่ 1 กันยายน 2558 งานรื้อปรับเกรดบดอัดพื้นทางเดิม สาย บ.กุ่มโคก-บ.กาบบัว
วันที่ 1 กันยายน 2558 งานรื้อปรับเกรดบดอัดพื้นทางเดิม สาย บ.กุ่มโคก-บ.กาบบัว
 วันที่ 1 กันยายน 2558 งานรื้อปรับเกรดบดอัดพื้นทางเดิม สาย บ.กุ่มโคก-บ.กาบบัว
วันที่ 1 กันยายน 2558 งานรื้อปรับเกรดบดอัดพื้นทางเดิม สาย บ.กุ่มโคก-บ.กาบบัว
 วันที่ 1 กันยายน 2558 งานรื้อปรับเกรดบดอัดพื้นทางเดิม สาย บ.กุ่มโคก-บ.กาบบัว
วันที่ 1 กันยายน 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ อบจ.64 ปฏิบัติงานขุดลอกผักวัชพืชในพื้นที่อบต.วังน้ำเย็น หมู่5 อ.บางปลาม้า
 วันที่ 1 กันยายน 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ อบจ.64 ปฏิบัติงานขุดลอกผักวัชพืชในพื้นที่อบต.วังน้ำเย็น หมู่5 อ.บางปลาม้า
วันที่ 1 กันยายน 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ อบจ.64 ปฏิบัติงานขุดลอกผักวัชพืชในพื้นที่อบต.วังน้ำเย็น หมู่5 อ.บางปลาม้า
 วันที่ 1 กันยายน 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ อบจ.64 ปฏิบัติงานขุดลอกผักวัชพืชในพื้นที่อบต.วังน้ำเย็น หมู่5 อ.บางปลาม้า
วันที่ 1 กันยายน 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ อบจ.64 ปฏิบัติงานขุดลอกผักวัชพืชในพื้นที่อบต.วังน้ำเย็น หมู่5 อ.บางปลาม้า
 วันที่ 1 กันยายน 2558 งานสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮว์ อบจ.64 ปฏิบัติงานขุดลอกผักวัชพืชในพื้นที่อบต.วังน้ำเย็น หมู่5 อ.บางปลาม้า
วันที่ 1 กันยายน 2558 เรือพอนทูนโป๊ะพร้อมแบคโฮว์อบจ82เรือนเรศ2ปฏบัติงานตักผักตบชวาในแม่นำ้ท่าจีนบริเวณก่อนถึงสะพานเลี่ยงเมืองต.มดแดงอ.ศรีประจันต์
 วันที่ 1 กันยายน 2558 เรือพอนทูนโป๊ะพร้อมแบคโฮว์อบจ82เรือนเรศ2ปฏบัติงานตักผักตบชวาในแม่นำ้ท่าจีนบริเวณก่อนถึงสะพานเลี่ยงเมืองต.มดแดงอ.ศรีประจันต์
วันที่ 1 กันยายน 2558 เรือพอนทูนโป๊ะพร้อมแบคโฮว์อบจ82เรือนเรศ2ปฏบัติงานตักผักตบชวาในแม่นำ้ท่าจีนบริเวณก่อนถึงสะพานเลี่ยงเมืองต.มดแดงอ.ศรีประจันต์
 วันที่ 1 กันยายน 2558 เรือพอนทูนโป๊ะพร้อมแบคโฮว์อบจ82เรือนเรศ2ปฏบัติงานตักผักตบชวาในแม่นำ้ท่าจีนบริเวณก่อนถึงสะพานเลี่ยงเมืองต.มดแดงอ.ศรีประจันต์
วันที่ 1 กันยายน 2558 เรือพอนทูนโป๊ะพร้อมแบคโฮว์อบจ82เรือนเรศ2ปฏบัติงานตักผักตบชวาในแม่นำ้ท่าจีนบริเวณก่อนถึงสะพานเลี่ยงเมืองต.มดแดงอ.ศรีประจันต์
 วันที่ 1 กันยายน 2558 เรือพอนทูนโป๊ะพร้อมแบคโฮว์อบจ82เรือนเรศ2ปฏบัติงานตักผักตบชวาในแม่นำ้ท่าจีนบริเวณก่อนถึงสะพานเลี่ยงเมืองต.มดแดงอ.ศรีประจันต์
วันที่ 1 กันยายน 2558 ลงหินคลุกเกรดบดอัดแน่น สายบ้านโคกครามพรมแดน อำเภอบางปลาม้า
 วันที่ 1 กันยายน 2558 ลงหินคลุกเกรดบดอัดแน่น สายบ้านโคกครามพรมแดน อำเภอบางปลาม้า
วันที่ 1 กันยายน 2558 ลงหินคลุกเกรดบดอัดแน่น สายบ้านโคกครามพรมแดน อำเภอบางปลาม้า
 วันที่ 1 กันยายน 2558 ลงหินคลุกเกรดบดอัดแน่น สายบ้านโคกครามพรมแดน อำเภอบางปลาม้า
วันที่ 1 กันยายน 2558 ลงหินคลุกเกรดบดอัดแน่น สายบ้านโคกครามพรมแดน อำเภอบางปลาม้า
 วันที่ 1 กันยายน 2558 ลงหินคลุกเกรดบดอัดแน่น สายบ้านโคกครามพรมแดน อำเภอบางปลาม้า
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111