ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
6
ผู้เข้าชมวันนี้
141
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11926
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1018594
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์กีฬา
จำนวนผู้เข้าชม : 251   
 
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๗- ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐
 
อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับชมรม “สุพรรณบุรีซีเนียร์ลีก FC”จัดทำโครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส อบจ.สุพรรณบุรี    ซีเนียร์ลีก รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป ปีที่ 5 ประจำปี 2560 (ฤดูกาลที่ 2) ในระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสุขเกษม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยทำการแข่งขันสัปดาห์ที่ 6 - 7 เมื่อวันที่ 23 – 24 กันยายน 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสุขเกษม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับชมรม “สุพรรณบุรีซีเนียร์ลีก FC”จัดทำโครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส อบจ.สุพรรณบุรี ซีเนียร์ลีก รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป ปีที่ 5 ประจำปี 2560 (ฤดูกาลที่ 2) ในระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสุขเกษม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยทำการแข่งขันสัปดาห์ที่ 6 - 7 เมื่อวันที่ 23 – 24 กันยายน 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสุขเกษม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับชมรม “สุพรรณบุรีซีเนียร์ลีก FC”จัดทำโครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส อบจ.สุพรรณบุรี    ซีเนียร์ลีก รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป ปีที่ 5 ประจำปี 2560 (ฤดูกาลที่ 2) ในระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสุขเกษม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยทำการแข่งขันสัปดาห์ที่ 6 - 7 เมื่อวันที่ 23 – 24 กันยายน 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสุขเกษม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุร
 อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับชมรม “สุพรรณบุรีซีเนียร์ลีก FC”จัดทำโครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส อบจ.สุพรรณบุรี ซีเนียร์ลีก รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป ปีที่ 5 ประจำปี 2560 (ฤดูกาลที่ 2) ในระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสุขเกษม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยทำการแข่งขันสัปดาห์ที่ 6 - 7 เมื่อวันที่ 23 – 24 กันยายน 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสุขเกษม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุร
อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับชมรม “สุพรรณบุรีซีเนียร์ลีก FC”จัดทำโครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส อบจ.สุพรรณบุรี    ซีเนียร์ลีก รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป ปีที่ 5 ประจำปี 2560 (ฤดูกาลที่ 2) ในระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสุขเกษม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยทำการแข่งขันสัปดาห์ที่ 6 - 7 เมื่อวันที่ 23 – 24 กันยายน 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสุขเกษม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุร
 อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับชมรม “สุพรรณบุรีซีเนียร์ลีก FC”จัดทำโครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส อบจ.สุพรรณบุรี ซีเนียร์ลีก รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป ปีที่ 5 ประจำปี 2560 (ฤดูกาลที่ 2) ในระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสุขเกษม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยทำการแข่งขันสัปดาห์ที่ 6 - 7 เมื่อวันที่ 23 – 24 กันยายน 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสุขเกษม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุร
อบจ.สุพรรณบุรี จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     ดิวิชั่น 1 และ ดิวิชั่น 2 ปีที่ 5 ประจำปี 2560 ทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 17 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี อำเภอศรีประจันต์ ได้มีการจัดมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขันให้แก่ทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี มัธยมศึกษาลัก ปีที่ 5 ประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 อบจ.สุพรรณบุรี จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดิวิชั่น 1 และ ดิวิชั่น 2 ปีที่ 5 ประจำปี 2560 ทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 17 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี อำเภอศรีประจันต์ ได้มีการจัดมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขันให้แก่ทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี มัธยมศึกษาลัก ปีที่ 5 ประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
อบจ.สุพรรณบุรี จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     ดิวิชั่น 1 และ ดิวิชั่น 2 ปีที่ 5 ประจำปี 2560 ทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 17 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี อำเภอศรีประจันต์ ได้มีการจัดมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขันให้แก่ทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี มัธยมศึกษาลัก ปีที่ 5 ประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 อบจ.สุพรรณบุรี จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดิวิชั่น 1 และ ดิวิชั่น 2 ปีที่ 5 ประจำปี 2560 ทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 17 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี อำเภอศรีประจันต์ ได้มีการจัดมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขันให้แก่ทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี มัธยมศึกษาลัก ปีที่ 5 ประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
อบจ.สุพรรณบุรี จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     ดิวิชั่น 1 และ ดิวิชั่น 2 ปีที่ 5 ประจำปี 2560 ทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 17 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี อำเภอศรีประจันต์ ได้มีการจัดมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขันให้แก่ทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี มัธยมศึกษาลัก ปีที่ 5 ประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 อบจ.สุพรรณบุรี จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดิวิชั่น 1 และ ดิวิชั่น 2 ปีที่ 5 ประจำปี 2560 ทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 17 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี อำเภอศรีประจันต์ ได้มีการจัดมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขันให้แก่ทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี มัธยมศึกษาลัก ปีที่ 5 ประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111