ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
9
ผู้เข้าชมวันนี้
126
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11911
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1018579
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์กีฬา
จำนวนผู้เข้าชม : 10140   
 
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 273   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๘ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๘ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
: 187   
- รายงานความก้าวหน้าของศุนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศุนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
: 355   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๕ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๕ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
: 194   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๘ เมษายน - ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๘ เมษายน - ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
: 330   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗
: 240   
- รายงานความก้าวหน้าศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๔ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๔ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗
: 273   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๗ - ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๗ - ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗
: 563   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๖ เมษายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๖ เมษายน ๒๕๕๗
: 392   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่่ ๒๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่่ ๒๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗
: 275   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗
: 372   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗
: 299   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๓ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๓ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๗
: 316   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๗
: 341   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
: 290   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
: 288   
- รายงานผลการแข่งขันฟุตบอล อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับประถมศึกษา สัปดาห์ที่ ๑ , ๓ , และ ๔
- รายงานผลการแข่งขันฟุตบอล อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับประถมศึกษา สัปดาห์ที่ ๑ , ๓ , และ ๔
: 213   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๓ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๓ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
: 237   
- รายงานผลการแข่งขันฟุตบอล อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับประถมศึกษา สัปดาห์ที่ ๓
- รายงานผลการแข่งขันฟุตบอล อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับประถมศึกษา สัปดาห์ที่ ๓
: 189   
	   - รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๔ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๔ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
: 336   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111