ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
7
ผู้เข้าชมวันนี้
177
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10235
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1034275
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์กีฬา
จำนวนผู้เข้าชม : 10839   
 
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๖ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๖ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๖
: 345   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๙ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๙ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
: 340   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๓-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๓-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
: 286   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๕ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๕ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
: 502   
- รายงานผลการแข่งขัน โครงการแข่งขันฟุตบอล “อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สัปดาห์ที่ ๙ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
- รายงานผลการแข่งขัน โครงการแข่งขันฟุตบอล “อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สัปดาห์ที่ ๙ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
: 343   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
: 240   
- รายงานผลการแข่งขัน โครงการแข่งขันฟุตบอล “อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สัปดาห์ที่ ๗ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- รายงานผลการแข่งขัน โครงการแข่งขันฟุตบอล “อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สัปดาห์ที่ ๗ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
: 261   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๒ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๒ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
: 252   
- รา่ยงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๕ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- รา่ยงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๕ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
: 348   
- รายงานผลการแข่งขัน โครงการแข่งขันฟุตบอล “อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  สัปดาห์ที่  ๕ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- รายงานผลการแข่งขัน โครงการแข่งขันฟุตบอล “อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สัปดาห์ที่ ๕ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
: 523   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๘ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๘ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
: 353   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
: 358   
- ผลการแข่งขันฟุตบอล "อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สัปดาห์ที่ ๔   วันที่ ๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๖
- ผลการแข่งขันฟุตบอล "อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สัปดาห์ที่ ๔ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
: 194   
- ผลการแข่งขันฟุตบอล "อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สัปดาห์ที่ ๓ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖
- ผลการแข่งขันฟุตบอล "อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สัปดาห์ที่ ๓ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖
: 296   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๔ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๒๔ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
: 318   
-  รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๗ -๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๑๗ -๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
: 278   
- ผลการแข่งขันฟุตบอล "อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สัปดาห์ที่ ๒ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
- ผลการแข่งขันฟุตบอล "อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สัปดาห์ที่ ๒ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
: 300   
- ผลการแข่งขันฟุตบอล "อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สัปดาห์ที่ ๑ วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
- ผลการแข่งขันฟุตบอล "อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สัปดาห์ที่ ๑ วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
: 584   
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๘ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๘ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
: 384   
-  รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๓ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์กีฬา ประจำวันที่ ๓ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
: 355   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111