ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
9
ผู้เข้าชมวันนี้
260
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6873
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1044840
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 208   
 
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน 2 - 6 เมษายน ๒๕๖๑
 
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี , มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ,    คดีลักทรัพย์ และประชาชนมาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดีรถชนและอบรมการใช้ระบบ    กล้อง CCTV ให้ตำรวจ สภ.สระยายโสมและ สภ.อู่ทอง
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี , มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) , คดีลักทรัพย์ และประชาชนมาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดีรถชนและอบรมการใช้ระบบ กล้อง CCTV ให้ตำรวจ สภ.สระยายโสมและ สภ.อู่ทอง
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี , มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ,    คดีลักทรัพย์ และประชาชนมาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดีรถชนและอบรมการใช้ระบบ    กล้อง CCTV ให้ตำรวจ สภ.สระยายโสมและ สภ.อู่ทอง
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี , มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) , คดีลักทรัพย์ และประชาชนมาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดีรถชนและอบรมการใช้ระบบ กล้อง CCTV ให้ตำรวจ สภ.สระยายโสมและ สภ.อู่ทอง
. ประชุมอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 . ประชุมอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
. ประชุมอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 . ประชุมอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เข้าร่วมโครงการประชุม morning brief ประจำสัปดาห์
 เข้าร่วมโครงการประชุม morning brief ประจำสัปดาห์
. ติดตั้งโน๊ตบุ้คและเครื่องเสียงเต้นเอโรบิค ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 . ติดตั้งโน๊ตบุ้คและเครื่องเสียงเต้นเอโรบิค ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ตรวจรับเช็คอุปกรณ์กล้องและดูแลการควบคุมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv ณ  ทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง   และอำเภออู่ทอง
 ตรวจรับเช็คอุปกรณ์กล้องและดูแลการควบคุมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv ณ ทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง และอำเภออู่ทอง
เข้าร่วมงาน รัฐพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์   ประจำปี ๒๕๖๑
 เข้าร่วมงาน รัฐพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๑
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111